20131031

Jag och idrotten i Vimmerby

I dag så skriver Torbjörn Allvin en krönika där han frågar vad politiken vill med idrotten i kommunen. Som socialdemokrat så kan jag säga att jag vill mycket. Att under mina år i kultur- och fritidsnämnden tagit många beslut som kommer gynna idrotten i kommunen.

Fritiden är en viktig del av en individs vardag och det är viktigt att kommunen ser till att det finns förutsättningar för en bra och aktiv fritid. Det innebär att det ska finnas anläggningar och lokaler där man kan utöva sina fritidsintressen.
 Vi socialdemokrater anser att det är av vikt att det finns huvudarenor där kommunen har det övergripande ansvaret gällande bygg, drift och skötsel. Kommunen ska också aktivt stödja föreningar som driver sina egna anläggningar. I grunden så handlar det om att se till att det finns en fungerande infrastruktur för idrott och fritid i hela kommunen. Kommunen ska med bidragssystemet se till att verksamheter som gynnar barn och ungdomar prioriteras och att breddidrott släpps fram.
Denna text kommer från Socialdemokraterna i Vimmerbys visionsprogram som antogs i december förra året och som är grunden för mitt politiska agerande.

Även om jag inte är en flitig besökare på de lokala idrottsarrangemangen så har jag en dialog med de olika aktörerna. Nämndens presidie har under denna mandatperiod träffat företrädare för både hockey, fotboll, friidrott. Personligen så har jag haft ett antal informella möten med representanter för idrotten i kommunen. Så även om jag inte sett Vimmerby hockey spöa en massa lag så är jag medveten om att det finns stora behov i ishallen. Men sedan vad som ska göras är en annan fråga. På egen hand har jag inte kunskap om vad som krävs av en ishall idag med ett lag på den nivå som Vimmerby hockey är nu. I stället har jag har drivit på att kommunen tar in en extern expert som ger oss en utredning med alternativ av vad som kan och bör göras. Att hockeyn vill mycket är inte konstigt och att de ser ”egoistiskt” är bara helt naturligt och så ska det vara. Men min roll som politiker är att väga intressen och finna en balans.

För en vecka sedan träffade jag tillsammans med Annika Carlson (M) representanter för de olika fotbollsklubbarna i kommunen och lyssnade av dem. De flesta var nöjda med hur det såg ut. Vi kommer inom ett par veckor träffa Frödinge/Brantestad för att se om vi tillsammans kan komma fram till en lösning gällande nya omklädningsrum.

Kommuner saknar idag en fungerande friidrottsanläggning och nu driver vi på att få med det i investeringsbudgeten. Vi vet att Södra Vi fostrat bra talanger inom friidrotten och det är nu prioriterat att vi ger föreningen bra förutsättningar.

När det gäller Ceos så är jag en av de första att beklaga att det inte är klart. Min förhoppning var att den nya huvudarenan för fotboll i kommunen skulle stå klar i våras. Och nu ser det ut att bli klart under våren 2014. Jag har tryckt på och krävt svar på varför det inte blir klart när vi inom politiken fått besked. En del verkar vara att den styrande borgerliga majoriteten inte internt gjort samma prioriteringar och detta har gjort att vi inte kunnat ge ett rakt svar till i första hand Vimmerby IF. Jag har under hela resan träffat representanter för VIF och hållit mig informerad om deras planer.

Kultur och fritid för även diskussioner med Gullringen GoIF, Storebro IF, Vimmerby motorsällskap, Vimmerby tennisklubb, Frödinge Skytteförening (ursäkta om jag glömt någon), när det gäller investeringar i anläggningarna för att ge bättre förutsättningar för sitt idrottsutövande.

Vi kanske inte pratar om de stora flashiga anläggningar utan mer mindre funktionella utifrån de förutsättningar som vi har i kommunen. 

Jag vet att Torbjörn är en journalist som lever med den lokala idrotten och jag uppskattar det. Men som politiker är det alltid den där rollen som kan upplevas som elak då man inte kan ge allt till alla, även om man vill. Det är så många som knackar på våran dörr och vill ta del av skattepengarna för att just få sin verksamhet att fungera bättre. Vi politiker måste då göra ett antal val Ibland så gör vi fel val. Men jag hävdar nog att de flesta gånger så gör vi rätt prioriteringar utifrån förutsättningarna.

Till sist. Torbjörn och jag rör oss på olika arenor och jag kommer gärna med honom och bjuder också med honom till mina arenor så vi kan få en ökad förståelse för varandras synsätt på frågor. Och om det bokas en buss för att göra en inspirationsresa så boka en plats till mig. För att ge sig ut och resa för att se hur andra funnit lösningar är något som jag bejakar.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,