20131227

Obehagligt, men det måste lösas

Foto: Lars Epstein, DN
Johan Wersterholm skriver idag om de kåkstäder som börjar synas i utkanterna av våra städer och då företrädesvis Stockholm. Alla är ense om att det inte är bra men sedan så tar det slut på enigheten… praktisk politik eller solidaritet eller finns det en kombo?

Läste Johan postning och far illa över utvecklingen. Även i Vimmerby ser vi dem sitta och tigga utanför Konsum och Systembolaget. Jag vet inte var de tar vägen när kvällen kommer? Finns de på en skogsväg i en gammal husvagn eller tar de sig till en större stad? Än är inte problemet så stort att det har uppmärksammats som likt huvudstaden, men det finns där. Vi kan inte vara nöjda över utvecklingen. I en tråd finner jag att man ställer solidaritet mot konkret politik. Konkret politik som snabbt får spåret av att vara SD. Men någonstans så behövs det strukturella beslut på en övergripande nivå som leder till en annan värld.

Grunden är jobb. Idag lever vi i ett samhälle som bygger på arbete. Både för att samhället och individen ska fungera. När arbetslösheten sprider sig så hamnar individen utanför och samhällets skyddsnät krackelerar då det inte är byggt för ett stort antal som står utanför. Det är precis det som vi ser och hur grupper reser omkring för att söka en trygghet, ekonomi för att kunna försörja sin familj. Solidaritet i form av gåvor kan möjligen ge mat för dagen men ger inte familjer sin integritet åter, eller ger ett samhälle kraften att växa stabilt.

Att skylla på den ena eller andra parten är att göra det hela för lätt. Med ett rödgrönt styre så är jag ganska säker på att även då vi skulle se dessa husvagnar. Det är en ny tid som kräver nya beslut och de förslag som jag sett är av den naturen att man hellre låser in sig än att söka reella lösningar som ger dessa individer hopp om framtiden och möjlighet att få stanna vid sina hem, utan att tvingas ut på resor till än mer otrygghet.


Kanske måste några beslut på vägen vara av den mer hårda karaktären. Ibland är inte vägen till målet ett liv på rosor och champagne. Men det gäller inte enbart de som flyr runt i Europa i jakten på trygghet utan även dig och mig. Kommer återkomma med fler grubblerier kring om jag kan finna lösningar på problemen…

Media mm: DN, DN2,
IntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,