20131220

Tolka vindarna

Trianguleringens brister får ett svar när jag läser i Aron Etzlers bok ”Reinfeldteffekten". Trianguleringen kommer från USA och England där de användes av demokrater och labour när samhällsvindarna blåste höger. Reinfeldt använde dem i Sverige när vindarna blåste vänster och Socialdemokraterna använder dem trots att vindarna blåser vänster.

Att söka sig närmare de vindar som blåser i samhället för att vinna väljare är ett beprövat knep. Att tänja på sin egen politik så långt man kan för att nå väljarna i marginalen. Det finns alltid en risk att man tappar de i den andra änden så därav att många partier formulerar sig så brett att alla, mer eller mindre, kan känna sig hemma. För Labour och Demokrater var det en resa åt höger för att fånga in väljarna och man fick offra en del frågor och acceptera, ”gilla” vissa lösningar som motståndarna hade presenterat. I Sverige så stod moderaterna vid samma skiljelinje och valde att ”gilla” välfärd och kollektivavtal. Samhällets hegemoni var så fast i detta att de inte kunde undgå detta för att komma till makten. Väl där så pratade de om välfärden och behovet av att stärka den genom mer intäkter, som man fick genom att fler arbetade och med sänkt skatt skulle fler till arbetet gå. Ekvationen var klar. Gilla välfärden och få igenom sina skattesänkningar.

Men någonstans på vägen upptäckte svenska folket att ekvationen inte gick ihop. Den sänkta skatten i steg 1, steg 2 och kanske steg 3 funkade men sedan så kändes hålen i välfärden och de bristande resultaten i skolan mer allvarligt än några slantar till i plånboken. Dessutom så steg arbetslösheten. Då väljer Socialdemokraterna att triangulera för att återfå makten. Men när det blåser vänstervindar så väljer de att triangulera åt höger. De skådar var makten är istället för var samhällsvindarna blåser och missar en massa väljare och missar att stå kvar vid sin framgångsrika politik.


Trianguleringens fel får ett svar när jag läser i Aron Etzlers bok ”Reinfeldteffekten. Trianguleringen kommer från USA och England där de användes av demokrater och labour när samhällsvindarna blåste höger. Reinfeldt använde dem i Sverige när vindarna blåste vänster och Socialdemokraterna använder dem trots att vindarna blåser vänster.

Att söka sig närmare de vindar som blåser i samhället för att vinna väljare är ett beprövat knep. Att tänja på sin egen politik så långt man kan för att nå väljarna i marginalen. Det finns alltid en risk att man tappar de i den andra änden så därav att många partier formulerar sig så brett att alla, mer eller mindre, kan känna sig hemma. För Labour och Demokrater var det en resa åt höger för att fånga in väljarna och man fick offra en del frågor och acceptera, ”gilla” vissa lösningar som motståndarna hade presenterat. I Sverige så stod moderaterna vid samma skiljelinje och valde att ”gilla” välfärd och kollektivavtal. Samhällets hegemoni var så fast i detta att de inte kunde undgå detta för att komma till makten. Väl där så pratade de om välfärden och behovet av att stärka den genom mer intäkter, som man fick genom att fler arbetade och med sänkt skatt skulle fler till arbetet gå. Ekvationen var klar. Gilla välfärden och få igenom sina skattesänkningar.

Men någonstans på vägen upptäckte svenska folket att ekvationen inte gick ihop. Den sänkta skatten i steg 1, steg 2 och kanske steg 3 funkade men sedan så kändes hålen i välfärden och de bristande resultaten i skolan mer allvarligt än några slantar till i plånboken. Dessutom så steg arbetslösheten. Då väljer Socialdemokraterna att triangulera för att återfå makten. Men när det blåser vänstervindar så väljer de att triangulera åt höger. De skådar var makten är istället för var samhällsvindarna blåser och missar en massa väljare och missar att stå kvar vid sin framgångsrika politik.

Nu är det dagar kvar till jul och ledigheten kommer att ägnas åt böcker och reflektion. Flera i partiledningen borde göra detsamma och inte bara äta sillen på julbordet
 ledigheten kommer att ägnas åt böcker och reflektion. Flera i partiledningen borde göra detsamma och inte bara äta sillen på julbordet. Att lära sig tolka vindar och vara trogen sina ideal...