20140116

Dags att begära kollektivavtal nu, Vimmerby?...

EU har nu antagit ett beslut som gör att myndigheter måste ha med kollektivavtal i upphandlingar. Vi, Socialdemokrater och Vänsterpartiet, har drivit frågan i Vimmerby med motioner och genom interpellationer men moderaterna vägrar att ta i frågan. De skyller på att de inte får men vågar inte ens testa de modeller som andra kommuner kör med eller utmana domstolarna för att ge de anställda sin rätt till trygghet och att alla entreprenörer får samma konkurrensvillkor. 


Hos Peter Johansson läser jag detta "I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal””. Arbetet
I Vimmerby har man förhållit sig till att "Konkurrensverket säger", men det argumentet håller inte längre och jag kommer på nästa kommunstyrelse åter väcka frågan om att detta skrivs in i upphandlingsreglementet. Vill höra hur det moderata kommunalrådet, Micael Glennfalk kommer agera eller om han ger med sig? Vi vet att Fredrik Reinfeldt sagt att moderaterna numera älskar kollektivavtal och jag vill nu se om det är så också i verkligheten.
Till sist lite om missuppfattningarna som råder i debatten. Man behöver inte ha kollektivavtal om man inte har anställda. Kollektivavtal är inte fördyrande utan ger de anställda ett bra skydd och försäkringar vid sjukdom mm. Vidare så är det också ett sätt att se till att småöretagare på mindre orter får en chans att var med i budgivning och även kunna vinna det. Idag så är det många gånger svårt när kommunen gör upphandlingar att vinna då det idag är lägsta pris som gäller i de allra flesta fall om det inte finns synnerliga skäl... Så seriösa företagare har bara att vinna på att det skärps upp med kollektivavtal. Ibland så gillar jag EU lite mer och idag är en sådan dag!


Media mm: Ab, Calle Fridén,
Mer av intresse finns på Opinionsverket. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,