20140115

inför #pldebatt: Bra av Damberg, men...

Idag så presenterar Mikael Damberg inför årets första partiledardebatt ett förslag om en utbyggd och förstärkt Yrkeshögskola (YH) det är ett konkret och bra politik som ger resultat både för den arbetslöse som får en relevant utbildning för arbetsmarknadsläget och arbetsgivare som får utbildade arbetslösa att anställa. Men tiden på två år måste ses över från början. 

För mig så är YH ett av de bästa verktygen för att fixa till den missmatchning som finns på arbetsmarknaden. Utbildningar som bedrivs av privata eller offentliga arrangörer i nära samklang med näringslivet. Min bild är att många av de som gått YH utbildningar kring Vimmerby har kommit i arbete och arbetsgivarna kunnat höja kompetensen på arbetsplatsen. Att Socialdemokraterna då vill bygga ut denna utbildning är klokt och bra. Det är också bra att man i förslaget ser på möjligheter till att starta med mindre grupper då det ibland kan vara mer av nyckelperson karaktärer. För mig är detta en landsbygdssatsning då det många gånger är svårt för mindre företag ute på landsbygden att locka till sig kvalificerad arbetskraft och då är detta en väg att gå för att företagen ska kunna finnas kvar och utvecklas. Men det finns områden där Dambergs förslag behöver spetsas...

Idag så får man tillstånd att driva YH i två år och sedan måste man göra en ny ansökan. Det är tidskrävande och en orolig tid både för utbildningsanordnare och de anställda pedagogerna på utbildningarna. Som ansvarig politiker för Vimmerby Folkhögskola så sitter jag med frågan i knät. Vi har en mycket populär Behandlingspedagog utbildning som har högt anseende både bland studerande och i branschen. De studerande får jobb och nya arbetsplatser ökar på trycket på utbildningen. Men det finns en osäkerhet med att kunna rekrytera och behålla pedagogerna då de inte vet längre än två år. Så när Mikael Damberg föreslår att man ska kunna få en förlängning med ett lättare förlängningsmöjligheter. Visst är det en förbättring gentemot idag men bäst hade det varit om man redan vid ansökningstillfället kunde få en längre tid då man lätt ser om en utbildning har en bäring som håller en längre tid eller om det en väldigt kort och intensivt utbildande inom en sektor som behövs. 

Idag så kommer Damberg säkert få skit för förslaget i riksdagsdebatten, men om en vecka kommer Björklund att lägga ett motsvarande förslag. Allt i trianguleringens tidevarv.

Media mm: DN, Roger Jönsson, Ab, Exp,
IntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,