20140114

Jag är en del av motorn i svensk skolpolitik?

Idag fick jag ett mail från min ordförande Stefan. Han påstod att jag var en del av motorn i svensk skolpolitik. Konstigt för jag känner inte så. Känner mig rätt utanför faktiskt. Visst gick jag med i vårt partis satsning allvar.nu, men motor? Ska möjligen vara lite av de sura avgaser som läcker ut...

Såg i ögonvrån att en undersökning gjort skolan hetare än jobben när det gäller prioriteringarna. Politiken försöker slåss om skolan och lägger samma förslag och väljarna som har ett reellt intresse för frågorna bli inte klokare. För en vecka sedan så skrattade borgarna ut sossarna som ville ha en kommission och idag lägger de ett likvärdigt förslag. Inte konstigt att väljarna blir frustrerade. Jag blir det själv också. Ska sägas att jag inte är skolpolitiker utan kultur- och fritidspolitiker i kommunen och då även har frågor som berör barn och ungas inflytande och barnkonventionen. Detta gör att jag ofta träffar elevråden och får höra kring skolans brister från de studerandes håll. Jag saknar den rösten i skoldebatten. Någonstans så kan jag känna att det verkar finnas ett misstroende mot de som studerar. Min bild är att de vill lära sig. Att de en majoritet vill lämna skolan med bra kunskaper för att ta sig vidare i livet. Men någonstans på vägen så försvinner deras synpunkter och önskningar på skolan. De har idéer om pedagogiken, klassernas sammansättning, lokalernas funktionalitet. De vet vilka lärare som fungerar i klassrummet och vilka som är en katastrof. De har koll på skoledningen och vet om de är en stöttande funktion till det som sker i klassrummet eller om de är en hindrande del. De har kunskap om den sociala miljön och vilka stödfunktioner som de behöver för att klara den del som de vistas utanför klassrummet. Men någonstans så försvinner de i debatten. Någonstans så lyssnar man inte på dem som är motorn.

Så Stefan Löfven ge dig tid att lyssna på eleverna, ty det är för dem som skolan är till. De finns där idag och har inte tid att vänta på en kommission som om ett antal levererar en rapport som sedan ska styckas ihjäl innan det blir en tummetott kvar. Skolan är idag kommunal och i varje kommun sitter det socialdemokratiska politiker med ansvar för skolan i majoritet eller opposition som kan göra de där små förändringarna som gör vardagen bättre för eleverna och med det ger dem förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen och kunskapen som de behöver sin fortsatta färd i livet.

Så Stefan jag är inte en motor i skolpolitiken utan det är de unga som vistas i skolan dagligen. De är inte bara motorn utan också de bränsle som borde elda på skolpolitiker att agera. Så lite sura avgaser var vad som kom från mig idag.

Tidigare på skolfrågan: Grubblarnas tid: Hela Sverige ska kunna räkna
Media mm: Ab,