20100323

Tillfälligt fel återkom senare (Tema Hafs och Slafs del....)


Här handlar det om att behöva gå om grundkursen i hur man styr landet. Om det ens hjälper. Verkar som det är dags att lämna över till de som vet hur land ska styras...

I dagens GP kan man läsa en sågning av regeringen som inte ens jag kommer upp till på denna blogg och det är inte heller någon annan oppositionsbloggare som utdelar denna lavett... Det är lagrådet som fullständigt ger regeringen underkänt på de flesta områden.


Bo Svensson på lagrådet ger ett antal exempel
– Ta miljödepartementets plan- och bygglag. Vi har haft två månader på oss att gå igenom den. Förra gången den reviderades, 1987, fick lagrådet två år på sig, säger han.
– Vi har skrivit 156 sidor ändringar och tillägg till regeringen. Det är tveksamt om regeringskansliet hinner få in dem i det förslag som riksdagen skall behandla, säger Bo Svensson.

Miljödepartementets kärnkraftslag får också en råsop av lagrådet: ”det har endast undantagsvis varit möjligt att ... reparera lagtekniska brister .

Han tar ett exempel, justitiedepartementets lagförslag om revisionspliktens begränsning i småföretag.
– Det är en mycket liten fråga. Ändå har regeringen ännu inte lyckats komma med ett lagförslag till oss. Den har fått begära dispens hos riksdagen till maj månad, säger Bo Svensson.
Vi vet också den kritik som lagrådet har på den nya skollagen som pressas igenom. Allt för att hinna med innan valförlusten i september.

Peter på Röda Berget har också noterat denna lilla brist...Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,