20100406

Anders Borg råkade glömma läsa rapporten som han hänvisar till!

Det var en gång en rapport som borde läsas. Flera har gjort det men inte vår finansminister. Ett gäng som läst den är Alliansfritt Sverige. Då upptäcker man att konjunkturinstitutet bygger sina beräkningar på att statsbidragen till kommuner och landsting skulle ligg fast eller öka...

Med det i bagaget så blir det lite märkligt att Anders Borg går ut och sänker bidraget till kommuner och landsting. Om man tar och läser ur rapporten som Alliansfritt gjort
Från sida 125:
"Kommuner och landsting klarar under prognosperioden balanskravet samtidigt som de kan möta efterfrågeökningen på äldreomsorg och vård. Detta är möjligt tack vare de resurstillskott som regeringen aviserade under 2009 och de ytterligare statsbidragshöjningar för 2011 som är en del av Konjunkturinstitutets prognostiserade finanspolitik.

I avsaknad av de beslutade och aviserade resurstillskotten och, för 2011, de av Konjunkturinstitutet därutöver prognostiserade statsbidragshöjningarna skulle kommunsektorn, i synnerhet landstingen, behöva göra stora anpassningar av verksamheten för att uppfylla balanskravet.
Vad ingår då i Konjunkturinstitutets prognos? Jo, att stödet på 17 miljarder kvarstår under 2011, och till och med ökar med 1,5 miljarder [fotnot 90].
Ja detta förstår även jag och då är frågan är jag överkvalificerad för att blir finansminister i en Alliansregering. Men frågan är om han kommer att backa.

Som en saga från mitt Vimmerby så blir dagens räkneexempel hur det slår mot välfärden. Om vi börjar med att den Borgerliga ledningen i Vimmerby misslyckats med balanskravet och måste återställa 14,6 miljoner så kostar minskningen av statsbidragen ca 24 miljoner. Så inför de kommande åren ska min kommun spara lågt räknat 30 miljoner nästa år.

Hur ser den utvecklingen ut som Anders Borg pratar om? Här handlar det om att göra människor i stor skala arbetslösa. Här handlar det om att ge våra unga en sämre start på livet. Här handlar det om att våra äldre kommer få en sämre omsorg på livets höst

Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,