20100408

Fiasko med stort F för regeringen

Vem är han eller hon som är den enda av 5000 som har utnyttjat denna fantastiska satsning av regeringen...  Rubriken "Fiasko av regeringen" Man kan konstatera att bygget inte höll måttet

Grunden är denna. Regeringen har satt av 5 miljarder för att ca 5000 per år ska kunna få Statliga lånegarantier. Sedan införandet för 2 år sedan skulle det nu vara nästan tio tusen  som fått denna hjälp. Facit en(1) person... Ja kan inte kallas annat än fiasko. Men då glömde vi

Hyresgarantin som skulle ge tjugotusen unga en bostad och... Facit 275 personer. Fieskot är fullbordat. Det finns inget annat att säga.

Om vi vill strö lite salt i såren så kan vi notera vad Alliansfritt Sverige skriver
Detta är samtidigt som nybyggandet av smålägenheter har minskat med 40 % sedan Alliansen slopade byggstödet. I Stockholm minskade byggandet av nya bostäder med 44 % under 2008. Samtidigt säljs allmännyttan ut till enorma underpriser för spekulanter.
Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,