20100806

Vi ser de fattiga barnen det är ingen synvilla...

Skillnaden mellan blocken blir tydligt när man pratar barnfattigdom. Det har vi noterat de senaste veckorna och idag fortsätter tydligheten.
 
     Igår så ställde Ola Lindholm ett antal frågor till oss politiker och idag kan vi se svaren komma. Det är tydligt. Den sittande borgerliga majoriteten tar inget ansvar för de som har hänt under den innevarande mandatperioden utan tror allt blir bättre med fyra år till.

      När sedan Mona Sahlin svarar för socialdemokraterna ser vi att det finns en förståelse för den förda politiken och det enskilda barnet. Åter så er Socialdemokraterna individen gentemot systemet. Vi ser att de kraftiga neddragningar som sket inom arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkringen slår mot barnen. Inte bara ekonomiskt utan också i trygghet då föräldrarna blir oroliga hur de ska klara morgondagen.

Media: Ab, Ab2, Ab3.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,