20101006

En arbetarrörelse utan arbetare?

Idag kan man ta del av att LO vill göra upp med arbetsgivarna kring LAS. Det är bra. Men frågan är vad som kommer ske. Det är en ny arbetsmarknad som växer fram och för facket krävs det en ordentlig hemläxa. Som gammal ordförande i LO-facken i Vimmerby ser jag att nytt måste till.

          Ska den fackliga grenen av arbetarrörelsen klara sig så krävs det en ordentlig genomlysning. De som igår var arbetare är idag egna med mindre skydd och trygghet än när det var anställda. Men facket är idag avogt inställda till de och anser, grovt, en överklass som inte hör hemma i de fackliga organisationerna. Våra fackliga organisationer behöver nu sätta sig ner och ta ett stort grepp om vilka som de ska organisera imorgon. Johan Westerholm ställer ett par frågor som facket måste ta till sig och också ge ett svar på om de ska finnas en möjlighet.

Är invandraren, med flerårig postgymnasial utbildning från sitt hemland, som bakar pizza i sin egen pizzeria 14 h per dag 6 dagar i veckan eftersom han inte får något vanligt jobb, är han arbetarklass eller, i egenskap av restaurangägare, direktör och därmed överklass?

Är den 22 årige svenske ynglingen, som är självlärd i maskinkods och html-kodning och då utan ens gymnasiekompetens. Som nu junior programmerare längst ner på stegen på ett framgångsrikt IT-företag uppbär en månadslön på 30 000 kronor per månad - är han arbetarklass eller överklass?

          Frågor som bör lyftas är hur facken ska organiseras. Ska det vara likt idag med någon form av yrkesindelning eller ska man finna nya samhörighetslösningar. Hur ska man förhålla sig till de påtvingande egenföretagarna? Ska de erbjudas medlemskap i befintliga organisationer eller ska de få skapa nya inom LO-kollektivet?

         Det som ställer till det för de fackliga organisationerna men också för socialdemokraterna är just synen på vem som idag kan räknas som arbetare. Med att löner höjs för traditionella LO-arbeten och nya sektorer kommer till. En fråga som är helig är om vi idag kan prata om en arbetarklass eller om det är en ny klass som vi inte kunnat identifierat än. Hur bygger vi organisationerna för dessa utmaningar. Frågan återkommer på de flesta områden. Men det gäller inte bara organisationen utan allt mer innehållet i ett framtida medlemskap. Frågan går samman med området innan att man måste kunna känna trygghet undet de olika faserna i ens yrkesliv.
 
         Men det gäller inte bara att se framåt utan vi har idag kvar mycket av de gamla problemen. Det finns en idag en stor arbetsmarknad där djungelslag råder. Vi har också kvar de stora orättvisor som finns på våra befintliga arbetsplatser Rosmari på Kulturbloggen skrev till mig att

En stor skiljelinje i arbetslivet går mellan de som har frihet och kan ringa ett telefonsamtal på jobbet och de som är helt livegna.

         Vidare så blir då frågan hur de framtida trygghetslagarna rörande arbetsmarknaden ska se ut. För den som blev uppsagd och sedan fick komma tillbaka med F-skattesedel. Vad gäller LAS honom. Det handlar om att se den nya världen och anpassa lagar och avtal efter den. Här behövs en partssammansatt utredning som ser till modernisera arbetsrätten utan att tulla på den enskildes trygghet eller maktförhållandena på arbetsmarknaden. Att nu LO väljer att sträcka ut en hand för att komma överrens kring LAS är en bra start men frågan är om det i dagens komplicerade samhälle kan plockas ut en fråga.

       Så måste våra fackliga organisationer antingen de är akademiker,  tjänstemän eller arbetare bli ense om frågan. Genom att många akademiker idag har ett "arbetar"jobb och "arbetar"jobb blir "tjänste"jobb. Det behövs en gemensam sittning för de fackliga organisationerna innan man sätter sig med arbetsgivarna. Vi måste veta vad vi vill och för vem vi vill vara till för.

     Som avslutning bör i första hand LO ta ett samtal om hur det facklig-politiska arbetet ska gå vidare. Min övertygelse är att de ska fortsätta då vi är två grenar på samma träd. Men det krävs att vi gemensamt då prövar vårt förhållande till framtiden och dess utmaningar. Vi kan inte vara nöjda med det vi gjort utan måste ta nya tag och staka ut framtiden. Det är när vi kan formulera svaret om framtiden vi får tillbaka förtroendet från väljare och medlemmar.

Media: DI, DI2, DI3, SvD, DN, Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,