20101108

När man inte lyckas hemma

Läser ett skrämmande reportage från Uganda. Landet där mitt Vimmerby har en vänort. Landet där den Amerikanska kristna högern gör det som de inte kan hemma. Likt gamla tider så sprider de västvärldens avarter i fattiga länder.

       – Vi säger inte till folk att själva hänga dem, så gör vi inte i Uganda. Vi vill att staten hänger dem. En kommenterar från redaktören som hänger ut homosexuella i sin tidning. Det har blivit en hets mot homosexuella i Uganda. Det har som tidigare varit kärvt för sexuella minoriteter i det afrikanska landet men sedan evangelister från USA kom har det blivit värre. Efter deras besök så kom det ett lagförslag om att vissa homosexuella handlingar skulle ge dödsstraff.
Efter det bildades tre anti-gaygrupper som reste över hela landet och samlade ­underskrifter till lagförslaget och spred lögner – de påstod till och med att bögar äter bajs. Människor blev väldigt fientligt inställda efter de

         Det är nu med funderingar som jag sitter och grubblar på hur Vimmerby kommun ska gå vidare med det projekt som planeras i Mukono, Uganda. Genom att barnkonventionen är en ledstjärna i vårt arbete och allas lika värde så måste vi på något sätt få med det här. Det känns inte som jag med högburet huvud kan ge accept till ett projekt som blundar för detta. Vi måste när vi stöttar ett ungdomens hus i Mukono bygga in en öppenhet för alla.

Media: SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,