20101215

Om vi ska byta väg bestämmer inte den enskilde ledamoten

Fick en kommentar på mitt senaste inlägg som ställde frågan kring åsikter i partiet på sin spets. Jag tackar för den då jag här får möjlighet att förtydliga mig i socialdemokraternas förnyelsedebatt.

    Kommentaren var inte lång men satte fingret direkt på problemet.
Om man inte får uttrycka avvikande åsikt hur skall ni då kunna utveckla er och debattera fram till nästa kongress?
Är det bara under kongressen man får debattera?
Tycker du missar målet eftersom du varit en av dem som kritiserat den rådande kultur hårdast den senaste tiden...
     Visst har kommentaren en poäng. Men min kritik i det aktuella läget är att som en vald företrädare öppna för beslut i ett förslag som inte ligger i partilinjen. Om Morgan Johansson hade viljat lyfta frågan rent principiellt kring FRA och avlyssning och jobbat för att partiet skulle fatta ett nytt beslut så inga problem för mig, möjligen att vi varit oense i sakfrågan.

      Och det är här som knäckfrågan ligger. När jag är på ett partimöte så må jag uttrycka min avvikande åsikt. De som finns i min omgivning vet också att jag gör det. Men när klubban fallit så är ett demokratiskt beslut fattat som jag har att följa och kämpa för. Även om jag inte brinner för det. För nästa klubbslag kan vara bifall till mitt förslag.

      Sedan kan verkligheten sprungit ifrån kongressbeslut i slutet på perioden men i det aktuella fallet är beslutet ett år gammalt och med de får det upplevas som "färskt". Så att öppna upp för en ny diskussion är ok men att riva upp och besluta nytt i riksdagsgruppen är inte ok. Om politiken mellan kongresser behöver omprövas så är det inte upp till riksdags- eller fullmäktigegrupp att göra det utan partistyrelse eller på lokal nivå arbetarkommunen som gör omprövningen, gärna med ett brett hörande av medlemmarna.

      Så jag bejakar en öppen diskussion om hur vi formulerar den framtida politiken och som jag tidigare skrivit ska alla stenar vändas och en omprövning av FRA är mig inte främmande, även om jag tror att vi hamnar i samma beslut så är frågan åter prövad igen. När jag skrivit färdigt så ramlar det in en kommentar från Anders Nilsson som svar på den kommentar som väckte min fingrar. Ni får den också så ni breddar persektivet.
Nu var det kanske inte ett debatt inlägg Morgan Johansson gjorde, han är ordförande i justitieutskottet och uttalar på det sättet en officiell politisk ståndpunkt. PÅ det sättet så uttalar haninte sin egen synpunkt utan partiets. Om han hade menat att vara privat så måste han noggrannt markera detta i sitt uttalanade. Att han var medveten om att han gick bort från kongressbeslut, att partiet har en annan syn etc. Det gjorde han inte. Han blandade samman sin privata ståndpunkt med sin sin maktpostition. Något som han har tagit för vana under de sista åren. Det är det han nu får kritik för.


Media: Ab, Dagens Arena, DN, SvD.
Bloggat: Johan Westerholm och Alexandra Einerstam är på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,