20110112

Programförklaring kring kulturen i Vimmerby

Lite tankar kring kulturen så här mitt i veckan. Jag har nu blivit kulturpolitiker och lämnar den rykande äldrepolitiken. Visst känns det skrämmande men också lockande att slänga sig över ett nytt område.

       Kulturen är med oss överallt och klivet från äldrefrågorna till kulturen är inte så lång om man tänker till. Mycket av våran äldreomsorg bygger på den kulturella tradition som finns i vårt land. Är det bra kan man sedan fråga sig? Brukar säga att när man är 65 så måsta man bli religiös och börja gilla dragspel, för det är det enda som erbjuds på våra äldreboenden. Men åter till vad jag vill med kulturen i Vimmerby

        Det är ett par områden som jag vill lägga fokus på under de kommande åren. Det finns säkert fler områden som är viktiga men jag kan inte spänna över alla områden från start utan valt tre områden som jag kommer börja med. En grundbult är att jag vill engagera föreningslivet än mer. Både för att göra mer men också säkra rekryteringen för framtiden. Min grund är att kommunen ska stå för grunden och kulturföreningar ska gå in och kunna hjälpa till med mer av spetskunskapen. Min tanke är att man på det sätter ska kunna erbjuda fler att ta del av kulturen samt ge det viktiga föreningslivet ett ben till att stödja sig på. Hur det ska gå till vill jag utveckla i samtal med föreningslivet. Det är inget som kan beslutas i stadshuset utan att alla inblandade känner sig delaktiga.

         De områden som jag till en början vill se hur vi kan utveckla är kulturskolan. Vi har idag en otroligt massa unga som deltar i verksamheterna. Men frågan är om vi kunde använda de föreningar som finns på området för att kunna få ut mer än vad vi idag kan erbjuda. Både inom musiken och teatern finns det föreningar som skulle kunna vara till hjälp. Min tanke är att med denna hjälp kunna utveckla kulturgarantin så att den kan öka i omfattning så fler får mer.

       Vidare så har det de senaste åren förts en diskussion kring bibliotekens vara eller inte var på de mindre orterna. Jag tror att de är viktiga men då inte bara som bibliotek utan som mötesplatser. Och just den delen vill jag under de kommande åren arbeta med mer. Även här skulle, om de vill, föreningslivet kunna finnas med för att se till att vi kan öka tillgängligheten. Jag kommer lyfta en fråga om vi även kan utöka dessa lokaler till mer en form av medborgarkontor där kommunala tjänstemän kan finnas tillgängliga, som exempel bygglovshandläggare, så att man inte alltid behöver ta sig till stadshuset. Min grund är att kommunen ska på varje ort kunna stödja en samlingslokal och där det idag finns biblioteksfilialer så känns det som en stomme att utgå ifrån. Vi vet att kommunens ekonomi är kärv och att det inte finns resurser till allt och alla och därav behöver vi göra prioriteringar. För mig är administration och hyror två konton som bör minimeras så långt det är möjligt. Jag vill här föra en dialog med samhällsföreningar vilka prioriteringar som vi ska göra på våra orter.

         Sedan vill jag se över hur vi kan utveckla Gästgivarhagen. Jag vill att man utreder hur vi kan samordna/slå samman museet Näktergalen med Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs för att få loss resurser till en satsning på Gästgivarhagen. Jag ser en treenighet som kan ge positiva effekter om vi nyttjar våra resurser rätt. Hur detta konkret ska gå till har jag idag ingen åsikt om men med samordning/sammanslagning borde man frigöra resurser så en utveckling kan ske.
 
        Detta var ett par punkter som jag vill arbeta med. Jag vet att det finns mer i uppdraget. Både fritidssektorn med alla idrottsföreningar som barnkonventionen och folkhälsan. Jag kommer återkomma till dessa områden i framtida artiklar.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,