20110317

Medias makt över samtalet

Just nu Sverige pågår det ett antal krig kring det skrivna ordet. Det är mellan ledarredaktioner på lokaltidningar och lokala beslutsfattare. Ett krig kring vem som ska sätta och äga agendan. Allt bottnar i en pressad lokalmedia som inte längre har monopol på sanningen.

         I partiet lokalt har det sedan länge funnits en uppgivenhet att "det är ingen ide, tidningen tar inte in det". Jag har hävdat att de har fel men samtidigt kunnat se hur det vinklas och hur insändare beskurits så att all kritik gentemot tidningen och särskilt dess ledare försvunnit. Att inte ta in genmäle från Kommunalråd (Fotnot: Idag torsdag fick jag mailbesked av red.chef Alf Wesik att Vimmerby Tidning "är tveksam" att publicera debattinlägget.). Bilden av den starke lokale mannen växer fram. En bild som stått oprövad. Likt doktorn så har sanningar förkunnats i den lokala tidningen.

       Den tydligaste kampen kring yttrandefriheten för alla pågår ny i Sörmland där den ledande tidningen driver kampanj gentemot landstinget. Fel har begåtts av landstinget och sedermera rättats till och ny ledning tagit vid. Men tidningen fortsätter hetsa för att inte vika ner sig. Både Fredrik Pettersson som utpekad och Paul Ronge skriver mer om det aktuella som sker i den frågan.


        Vidare i exempelfloran var hur kommunchefen, Mattias Jansson, i Katrineholm la ut frågor från tidningen angående hans arbete med sociala medier och läsarna på hans blogg och den kritik som tidningen gav var inte nådig. En kritik som så tydligt byggde på osäkerhet över den nya mediatid som vi nu lever i.


        Så det som nu sker är att det pågår en kamp om vem som ska styra det politiska samtalet i lokalsamhället. Tidigare så har vi politiker förhållit oss till det lokala medialandskapet och anpassat våra åsikter för att få ut något. Nu finner vi nya vägar att ocensurerat nå ut med våra budskap till väljarna. Frustrationen är stor när de lokala mediaägarna inte längre äger det politiska ordet. Inte äger när och var saker publiceras. Jag märker hur politiker stärks i rollen med att de finner nya vägar att kunna nå ut och föra samtal med väljarna på deras egna villkor. En utveckling som gynnar yttrandefriheten och demokratin. Det vore tacknämligt om lokalmedia kunde se det och anpassa sig till det (finns säkert bra exempel också) för det går inte att bromsa utvecklingen. Att se möjligheterna. Måste avsluta med Fredrik Petterssons slutsats
  1. Tidningsmonopolet har aldrig fel
  2. Om det visar sig att tidningsmonopolet har fel, se punkt 1.


Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,