20110316

Sanning, individ, företag och stat i kärnkraftens spår

Med den tragedi som nu pågår i Japan så väcks frågan kring vad egentligen händer. Media rapporterar och vi söker törstande efter svar om utvecklingen. Nu testas informationssamhället.Vi märker att det finns olika intressen kring vilken information som ska komma ut och när.


        För någon månad sedan var det en stor övning kring ett kärnkrafthaveri liknande det vi ser i Japan. Allt skulle testas och nu sker analys av detta. Men med bilden som nu kommer från Japan är att det verkar finnas ett motsatsförhållande kring hur man ska informera ut det som sker. Allt från hur mycket som befolkningen "tål" till att ge en bild som sätter frågorna i ett sammanhang. Men frågan är när jag sitter på andra sidan jordklotet hur skulle min egen regering, våra myndigheter agera i en liknande händelse. Hur är principen kring "Hur vi informerar".

       Jag ser två delar ytterligare kring informationen som ställer till det och det är förutom de rent humanitära finns starka ekonomiska intressen som tyvärr verkar vara tydligt närvarande. Så den information som idag går ut verkar vara av ett syfte att lugna företagen och framtida investeringar. vidare så ser jag frågetecken kring den information som vi får från de företag som driver och tillverkat verken och som vill öka sina etableringar och därav inte erkänna brister. Jag kan ur ett företagsekonomiskt perspektiv förstå hanteringen med skademinimering för företagen, men är det hanterabart med tanke på den samhällsnytta som måste ligga till grund vid en katastrof av de slag vi nu ser. V kan notera en viss förändring i attityden, men vi vet inte om allt kommer fram eller om andra agendor har företräde.

       När Sverige nu gjort en krisövning utifrån en olycka i Oskarshamn är det viktigt att vi tar med det som sker i Japan. För i fiktiva spel är det en sak att hantera information men verkligheten ställer andra krav och intressen på sin spets. Vill inte skuldbelägga någon men ser att det finns delar i den information som vi får från Japan som kunde vara bättre. En av de frågor som vi måste få svar på är hur vi handhar de olika informationsintressen som finns mellan den enskilde, samhället och företagen.Vi kommer nu i Sverige till frågan om slutförvar och åter så är informationsfrågan av vikt. Åter så är det möjligt att de finns intressen som står emot varandra.

Media: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, DN, DN2, DN3, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, Ex, Ex2, Ex3, Ex4SVT, GP.
Bloggat: Krassman och Mats Engström och Peter Johansson och Lena Sommestad och Alexandra Einerstam och Erik Laakso på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,