20110421

Social demokrati, där finns det plats för kultur

För att bygga ett tryggt samhälle så räcker det inte bara med vård, skola, omsorg utan det behövs något därtill. Kulturen är en bärare som som övervinner många av de problem som idag finns i samhället. Så när Håkan Juholt idag lägger ut texten kring kulturen så gör han rätt.

             Så när den framtida socialdemokratin ska byggas är är kulturen en viktig hörnsten. Vi är på väg att sakta men säkert industrisamhället som vi känner det och går mot något nytt. Med upplevelse och kunskap som bärare så kommer kulturen en avgörande roll. Både som upplevelse, vilket det är mångt och mycket idag, men även som en kunskapsspridare. Med forskning vet vi att kulturen blir allt viktigare på område efter område och då är det viktigt att socialdemokratin ger alla. Vi behöver se till att kulturen blir en viktig motor redan från skolan. Att musik/kulturskolan inte blir en budgetregulator utan en naturlig del av lärande processen.

            Kulturen är ett klassvapen som har används flitigt från borgerligheten. Det finns här en skillnad som vi måste vara vaksamma på. Socialdemokratins kultur är i mångt och mycket en deltagande kultur medan högerns är en åskådarkultur. Det finns också ett kommersiellt inslag i den borgerliga kulturpolitiken. Här ligger en fara att det blir sponsorer som styr det kulturella utbudet och vad man får utrycka från scenen. Detta pekar Håkan Juholt på i dagens artikel. Jag säger dock inte kategoriskt nej till sponsring eller att det kan finnas delar där marknaden kan få ett utrymme. Men det måste analyseras ordentligt och utredas vilka konsekvensen de kan få. En del som numera kommer upp biblioteken där dörren för min del är stängd för marknaden.

             Det finns olika delar av kulturpolitiken. Vi kan se det med ungdomar som växer som individer när det utövar kultur.Så en satsning på kulturen för unga tillsammans med att stärka barnkonventionen genom att göra den till lagstiftning kommer vi få verktyg för att ge våra unga möjligheter att växa och tas på allvar. Vi kan se kulturen som en förklaringsmodell för svåra samhällsproblem, men det är också en tillväxtmotor som ger arbetstillfällen.

            Om vi stannar upp vid det sista så är mitt Vimmerby ett strålande exempel hur kulturen kan omvandlas till arbetstillfällen. Genom Astrid Lindgrens författarskap har vi idag ett antal människor som försörjer sig. Men det pågår idag en debatt där man ställer vård, skola, omsorg mot kulturen. Man ser inte att kulturen är en bärare. Krasst är det så att man inte vinner val på vård,skola och omsorg utan att det är en kommun på frammarsch. Så ska Vimmerby vända utvecklingen är det inte att spara på kulturen (klarspråk Astrid Lindgrens Näs) en framkomlig väg om vi vill vända den negativa utvecklingen i Vimmerby. Självklart ska avvägningar göras.

        Som avslutning så pratar vi om social demokrati, men det är också dags att i det forma en kultur demokrati. En kultur där alla är delaktiga och vi ser individerna växa och våga med kulturen som redskap. DE båda delarna hänger på ett tydligt sätt ihop. Kulturen är en delare i svensk politik och det blir tydligt när man läser Göran Pettersson som hyllar marknadens intrång. I många länder finns en rädsla för kulturen som samhällsomvandlare. Jag välkomnar kulturen som en del i samhällsomvandlingen. Kulturen kan få oss att se på problemen med andra perspektiv som gör att vi kan ta bättre ställning när beslut ska fattas. Så släpp kulturen fri det är vår.

Media: DN, Ex,
Bloggat: Magnihasa, Sebastian Stenholm, JohanWesterholm, Martin Moberg, Peter Andersson, Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,