20110527

Är detta nystart Juholt och Jämtin?

Idag så fattar den Socialdemokratiska partistyrelsen beslutet att tillsätta en organisationsutredning. Underlaget är ett 18-sidigt dokument som ska försöka täcka in det mesta. Men gör det då det och var ligger ansatsen.

           Socialdemokratin är i sin natur en folkrörelse, folkbildare. Traditionen var att bildandet skedde på arbetsplatserna där (S)-ombuden förklarade samhället och dagspolitiken vid fikabordet. Det var då det och möjligen finns en och annan kvar men för min del är det en svunnen tid som vi inte kan (oavsett hur gärna vi vill) få tillbaka. Med andra ord så kan vi inte drömmas och tillbaka och gråta över spilld mjölk och mer av samma prosa. Men det finns en ny bildningsrörelse som har tagit den boll som rullade ut från industrins fikarum. Bollen har funnit ett nytt sätt att näta och det är på nätet (den var nära Göteborgs varning) och vi som verkar där, för traditionen vidare. Dagligen så för vi ut budskap, analyserar nyhetshändelser och samtalar med andra. Vi når många och våra tankar sprids även utanför nätet.

           Men åter till de direktiv som lägger grunden för den utredning som nu tar fart och ska presenteras på kongressen 2013, som tidigare lagts till april. Det är som sagt ett tjockt dokument som tar en massa ansatser men frågan är om det lyfter. Jag känner en oro i att det åter blir en hyllvärmare som så många andra utredningar som partiet gjort. En av grundfrågorna är de som kommer deltaga och leda utredningen vilken ingång och syn de har på partiets organisation. Bristen på förståelse för nätet är en del som jag känner oro över. För som jag skrev i en tidigare postning på ämnet "Men kriskommissionen såg igenom det och pekade på ett förlegad organisation och att värderingarna stämde väl överens med medborgarnas. Men politiken och samhällsanalysen hackade. Här behövde vi göra om och göra rätt. Med nu ledning och kongress i ryggen var vi flera som just såg den där nystarten utifrån kriskommissionens rapport. Visst var vi några som började ana ugglor i mossen när kongressdeltagarna fick en tunn sammanställning av rapporten och den var så putsad att den kunde passera vilken censur som helst utan att dra uppmärksamheten till sig. Utan belägg så kunde man ana att det var 68:an som såg med oro på vad som kunde hända med deras framtid, om rapporten kom upp på allvar i dagens ljus."

         Vi vet att partisekreterare Carin Jämtin bloggade i valrörelsen men sedan tystnade. Det finns i en mening, en tro på att sociala medier är ett kampanjredskap och inte en dialogform under hela mandatperioden som är farlig. Jag kan se en ansats till att inte orka göra de justeringar i organisationen som är nödvändiga. Att börja med ett blankt papper och inte se på vad som varit. Att göra en ordentlig omvärldsanalys med allt från företagarvärlden till olika ideella organisationer. Inte för att kopiera utan för att lära. Min syn är att det kommer bli en dragkamp mellan de traditionella organisatoriska värderingarna och öppenheten som kräver en rörligare organisation utan allt för fasta strukturer. Med den senare kommer dagens stolar inte stå kvar och förtroendevalda på olika nivåer kommer behöva röra sig mer för att nå framgång. Det blir ett piggt rörligt parti som integrerar med om givningen på ett sätt som lockar till sig.

       I underlaget kan man läsa att en tanke kan vara paneler. För mig är det inte en väg fram utan ett företagstänk. Vi ska bygga organisationen så att samtalet står i fokus. Vi ska ha en organisation med många medlemmar som både fungerar som dammsugare av idéer och föra fram våra tankar.

             Men det är nu upp till de som kommer vara med i projektgruppen att visa att det har kurage att vara nyfikna. Att vara egna och inte tänka på sina egna positioner och roller i partiet. De måste var så starka att de inte kan ta intryck utan att styras utifrån av starka intressen som finns. De måste lägga örat till andra marker än de som 26-manna (Ombudsmännen) trampat. Vet de med att de inte kommer klara det så kasta in handduken nu. Dessa personer ingår:
Projektgrupp- Organisationsutredningen:
Carin Jämtin, ordförande
Ann-Marie Johansson, Jämtlands län
Gunilla Svantorp, Värmland
Helén Pettersson, Västerbotten
Janica Sörestedt, Gotland
Jonas Karlsson, Örebro län
Jonas Nygren, Stockholms län
Olle Burell, Stockholm
Pelle Berglund, Göteborg
Roger Berzell, Östergötland
Stefan Pettersson, Skåne
Åsa Karlsson Björkmarker, Kronoberg
Åsa Lindestam, Gävleborg

Delar vi sedan in dem i kategorier så får vi denna indelning

4 ombudsmän (inkl Olle Burell)

3 riksdagsledamöter

2 partistyrelsen

3 kommunpolitiker

          Ja, jag andas inte positivt i alla delar och känner farhågor framför mig. En fråga är om partiet vill organisera om sig. Eller är den en läpparnas bekännelse. Det må vara så att djävulens advokat gör sig påmind eller med det utryck som används av vissa ledare inom partiet ”kärleksfulla kritiker”. Jag kommer jaga, påverka, ge beröm och komma med förslag. Så låt samtalet börja.

Här får ni något att börja med:
Tidigare på ämnet: När en latte är större belöning än en ny medlem ,Socialdemokraterna, gårdagen är inte morgondagen inte ens i Vimmerby, Vart blev du av ljuva parti?
Media: Exp.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,