20110608

Vi kan inte bomba fram freden i Libyen

Så var den klar. Uppgörelsen kring Libyen och bilden är att det är en överenskommelse som i många stycken stämmer med den rapport som socialdemokraterna lade fram för någon vecka sedan.

         De må försökas sättas en bild på att socialdemokraterna varit svajiga i frågan om Libyen men när nu uppgörelsen ligger på bordet är det ett parti som kan sträcka på sig och känna att man låg rätt i tiden. Att som regeringen bara vilja köra på utan att ompröva och se vad nästa steg skulle bli hade varit förödande för insatsen och för det libyska folket. Nu får vi en insats som bygger på den aktuella situationen och som tar tillvara på den kompetens som var vi har.

          Grunden är att det enbart enligt källor finns 9-10 plan kvar i det Libyska flygförsvaret och mot det står en flotta på 160 plan. Att då framhärda vår fortsatta insats är löjligt. Det är andra delar som vi måste koncentrera oss på. Det som behöver ske i luften nu är flygspaning och där behövs en 4-5 plan för att klara uppgiften. Vi måste komma ihåg att våra insatser inte kan bygga på militärens önskemål till träning, utan på politiska bedömningar och faktiska behov.

        Det man kan säga är att grunden som uppgörelsen bygger på är den rapport som socialdemokraterna släppte och vad jag förstår inte ens regeringen läst. När de läst det så ändrades tonlägget från regeringens företrädare och plötsligt så fanns det både marina och humanitära behov.

       Det är en bra uppgörelse som visar på att det finns möjligheter att även i framtiden för Sverige att spela en roll på den internationella arenan. Men det har sket en förskjutning från fredsbevarande till aktiva insatser likt Afghanistan och Libyen. Vi syns allt mindre med FN-blåa hjälmar. Sverige bör finnas med vid både aktiva insatser likt de nu omtalade samt att vi kan vara med i det mer långsiktigt fredsbevarande. Vi får se vad dagens uppgörelse får med sig men en sak är säker. Att sätta stoppdatum är av vikt. Denna typ av insatser kan inte ingås vi får se vad som händer. Tydliga mål och avstämningar måste vara ledord. Våra resurser är begränsade och ska användas på det bästa sätt. Samtidigt måste våra insatser vara kopplade till humanitära delar. För vi alla vet att det kommer en morgondag också.

Media: Ab, Exp, SvD, DN, DN2, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,