20110803

Bristen på pedagogik sliter isär landet...

Med bristande pedagogik så slits Sverige isär. Inte alltid är de politiska besluten fel, men ofta känns landsbygden glömd. Och jag talar om den socialdemokratiska politiken för det är inte ens värt att nämna Alliansens politik på berörda område... Jag fortsätter på gårdagen med lite tankar

       Man kan prata om Centern och Socialdemokraternas osunda Stockholms tävlan. En tävlan som upplevs gå ut på resten av landet. Mycket av politiken kan säkert vara nödvändig likt man flyttade miljoner till vägar och räls till västra Sverige för att klara bilindustrin medan företag i Kalmar län regionen skrek på stöd. I sak kanske rätt men pedagogiskt fel.

       Sverige är inte ett land utan flera små som finns under en centralmakt. Jämfört med många länder i Europa så är det ändå en väl sammanhållen nation där vi inte ser slitningar mellan grupper och regioner som vill frigöra sig. Men ändå ett land som haltar. Detta gör att vi måste forma en politik för hela landet och det innebär inte en politik utan flera som tar hänsyn till de brister och fördelar som finns i de olika regionerna.

        Att jag känner en oro nu beror på den fokusering som sker gentemot våra storstadsregioner. Jag kan säga att vi behöver en storstadspolitik men det känns som om vi inte gör det för storstadens problem fräst utan för att vi förlorat val. Då är vi fel ute. Vi kan inte göra politik för att jaga väljare utan måste formulera en politik som löser de problem som människorna känner i sin vardag, utifrån våra värderingar. Med det så kommet en äkthet och förståelse som förutom löser problemen också belönas i röster.

         Så när Tommy Waidelich igår presenterade tankar kring våra storstäder var det bra men jag vill också se inom en snar framtid en politik för övriga delar av landet. För som jag påtalade igår så finns en oro som ute på landsbygden med hög arbetslöshet brister i investeringar och med det en oro som lätt omvandlas till rädsla och då gärna rädsla för de icke kända. En rädsla som spelar Sverigedemokraterna i händerna och på med det kan slitningarna i landet fortsätta.


Bloggat: Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,