20110805

En handlingsplan mot mer kontroll...

Ja, en handlingsplan är väll bra men vore det inte bättre med en politik som tog udden av grogrunden som skapar extremismen. Men som vanligt så är det batonger och kontroller framför sociala åtgärder som ska lösa de problem som finns i samhället.

          Läser i dagens DN hur Regeringen med Statsminister, Fredrik Reinfeldt, (han finns...) hur de vill komma tillrätta med den politiska extremismen. En handlingsplan som myndigheterna ska agera efter. Det är bra men för mig så missar de målet stort. Extremismen frodas i när det är fel näring eller brist på näring i samhället. Här har regeringen inget svar utan handlingsplanen bygger på att gå vidare med kontrollsamhället. Att åter kartlägga och bokföra individer som finns i risksonen. Inte att se till att dessa miljöer som som är en rekryteringsgrund för nya individer minskar eller helt försvinner. Att föra en politik så att vi får ett samhälle som inkluderar istället för exkluderar. Ett samhälle som på allvar bekämpar utanförskapet.

         Men i moderaternas värld finns bara skattesänkningar och mer kontroll på individerna. En väg mot nattväktarstaten där den starke friska klarar sig och belönas medan den sjuke, flyktingen och arbetslöse får mer kontroller över sig. Det blir ett samhälle som glider isär istället för ihop. Det är ett samhälle som föder vi och dom och  göder grupper som lever i detta martyrskap.

         En handlingsplan utan en tanke på hur vi får ihop samhället är kanske en halvt rätt men inte mer. Grunden är inte mer kontroller av invånarna utan mer tillit är önskan.

Media: DN, Ab, Ab2SvD, SvDDN, Exp.
Bloggat: Johan Westerholm, SvenssonThomas Böhlmark på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.IntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,,