20111201

Socialdemokratin: Skatter och bristen på nya tankar

Skatta mig lycklig och när det är inte häftigt att betala skatt. Men skatt är nödvändigt om vi ska ha ett bra samhälle att leva. För mig är skatten tre delar och tänkte i korta ordalag ge er min bild. Läs gärna Pagrotsky.

        Socialdemokraterna har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av Leif Pagrotsky som ska reformera skatterna. Men frågan är om det blir något av det? Det verkar som om den moderata skattepolitiken ligger fast om man ska tro de signaler som kommer från gruppens ledare via media. En fråga vem mer är med i gruppen eller är den en sologrupp?

Skatten har tre delar enligt mig. 

  1. En finansieringskälla för våra gemensamma välfärdstjänster vård skola omsorg och investeringar i kommunikationer mm
  2. En omfördelningsnyckel så att samhället håller ihop. Mellan generationer, mellan klasser, mellan geografin mm
  3. Styrmedel. Politikens sätt att styra utvecklingen i samhället. Både som morot och piska. 


           Så att inte använda detta verktyg utan som det låter lägga sig ner med dagens modell känns svagt. Jag tror inte att vi kan öka uttaget i sin helhet men frågor som kommunalskatt, landstingsskatt och statlig kan funderas på. Norge tar staten in skatten och sedan fördelar ut. Kommunerna tar in från företag och jag tror boende. Det finns med andra ord modeller att se på. Vi vet idag att de geografiska skillnaderna är stora och det är svårt att motivera varför en i Danderyd ska stötta oss i Vimmerby. Med en statlig skatt kan detta bli lättare. Samtidigt så måste vi som politiker bli bättre pedagoger för att förstå  hur landet hänger ihop och det inte finns tärande.

          Så att vi inte ska göra en ordentlig översyn som kommer ge avtryck i förslag verkar för mig märkligt och visar lite på hur låsta vi är som parti i den politiska debatten. Det känns som det inte finns den nyfikenheten och att vi inte vet hur vi vill se morgondagens samhälle.

        Jag funderar sittande på folktandvården i Västervik om samtal kring folkhälsan pågår. Kan man med skatter och avgifter styra folks handlande och ska vi göra det? Vi gör det till del med att belägga sådant som vi, samhället, anser skadligt för den enskilde eller gruppen med skatt eller avgift. En fråga som jag funderar på utan att vara klar är med tanke på att kostnaderna för sjukvården och omsorgen kommer öka och en återkommande fråga är den framtida finansieringen. En fråga in denna fråga är det egna ansvaret gentemot sin egen hälsa. Vi kan se frisktandvården in Kalmar län där du betalar en fast månadsavgift utifrån din munhälsa. Så sköter du munhälsan sjunker dina kostnader men också samhällets. Så hur går vi vidare med detta på andra områden för att styra för bättre hälsa men också sänkta kostnader för samhället. Här ligger utmaningar för politiken.

        Så att säga att skatten ligger fast är för mig märkligt. Är det så att modet inte finns att verkligen vända på stenarna?  Vi ser hur vård- och omsorgsföretagen flyttar skattepengar till skatteparadis. Ska vi finna en ny vårdföretagsskatt? Är det så att de företag som finns inom våra välfärd ska ha en egen skattesystem? Eller ska det petas i nuvarande som tillslut gör ett lapptäcke som ingen begriper. Vi är redan på väg med nuvarande skattesystem och de justeringar som görs dagligen av de styrande...

       Det finns ett arbete att göra, men det behöver göras med programkommissionen för skatten är ett verktyg för att nå de samhälle som vi vill ha. Utmaningarna är många och gränserna få om man öppnar sina tankar.

Nä våga tänka om och göra nytt. Ta armkrok med programkommissionen.

Media:SydöstranLänstidningenNorrländska socialdemokratenPiteåtidningenVästerbottens folkblad,FolkbladetGotlands folkbladDalademokratenÖstranDNAbSvD, SvD2, Ab, Exp, Länstidningen,
Bloggat: Martin Moberg, Roger Jönsson på ämnet

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,