20120119

Delat ledarskap eller delat parti?

Som många av er läsare vet så tänker Johan Westerholm och jag mycket tillsammans och så även denna förmiddag gjort det. Redan under den Öppna kriskommissionens arbete så nämnde vi tillsammans med Alexandra Einerstam frågan om delat ledarskap för vårt parti. Långt innan valet av Håkan juholt var på tapeten.

        Att fortsatta som nu känns inte som ett alternativ. VU har nu två dagar som de ska fundera på hur man ska lösa det kristillstånd som partiet står inför. Att fundera i banorna om att dela ledarskapet är en fråga som VU måste ta ställning till. Vi kan se hur man i Norge har den modellen och också ett avstånd till LO.

        Detta är en fråga som är het och som viker av från den trampade väg som partiet i armkrok med bildaren LO gått i hundra år. Men man kommer till en korsning där det finns flera spännande vägar som kan vara bra för arbetarerörelsen. Varför inte pröva dem och se var de bör var för sig. Partiet ser annorlunda ut nu och för att inte tala om samhället. En viktig del för mig är att omsorgen om partiet har blivit lidande. Vi ser det men den otakt som vi klampar fram i. I de flesta kommuner/landsting är ledarskapet redan delat utan att någon reflekterat över det...

       Så det Johan och jag landade i var:

  • Att under VU mötet så deklarerar Håkan Juholt att han inte ställer upp till omval på kongressen 2013 ( Inte lika med att vi kräver hans avgång vilket vi INTE gör. Ping Anette Holmqvist Ab
  • Alternativet är att ett beslut om delat ledarskap där Håkan stannar kvar som partiledare och en statsministerkandidat utses, gärna kvinna!


       Jag kommer inte spekulera i namn och jag kommer inte kräva avgångar. Men att samtliga i partiledningen grubblar om de anser sig kunna vara bra företrädare för ett parti i fritt fall vore bra. Att kommunicera med oss medlemmar om var ni står och vilka tankar ni har för att få skutan på rätt fot.

       Slutsats att Håkan Juholt går nu (frivilligt/tvingas) är inte ett tänkvärt alternativ. Genom att vi inte har en ny organisation för att välja ledare och jag har svårt att se vem som ska ta stolen som blir tom så är det bättre med Juholt kvar och man börjar se sig om efter en statsminister kandidat som kan presenteras under våren. Och vi får inte stirra oss blinda på de som idag sitter i riksdagen, eller ens är medlemar. Den vi söker ska vara statsminister över minst två val. Och jag valde en provocerande rubrik...

Media: Politikerkollen, Ab, Exp, Exp2, DN, DN2, DN3SvD, SvD2, SVT,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,