20120210

Forskning, ungdom och en 75:a


Vad landet behöver. Idag så tar jag avstamp i vad HansBergström skriver i DN. Det känn så rätt och mest intressant är det när han sätter sitt hopp till Stefan Löfven. Någonstans här inser man att regeringen med Moderaterna som motor börjar köra fel. När idéerna om att lösa arbetslösheten blir en fråga om att arbeta till 75 år.

       Hans Bergström nämner Globaliseringsrådet som en framgångsfaktor. Har träffat representanter som prisade det initiativet från regeringen och de lade ner tid på att utveckla tankar om framtiden för Sverige. Rapporten var bra och det fanns en ansats till att Sverige åter skulle kunna ta kliv framåt. Men som Hans Bergström pekade på så skrotade regeringen sin egen rapport och skapade framtidskommissionen som mer eller mindre med samma uppdrag som globaliseringsrådet ska arbeta med framtiden. 
Dock är det några frågor som lyser med sin frånvaro "Det anmärkningsvärda med Framtidskommissionen är att den ignorerar frågan vad svenskarna ska leva av i framtiden. Hur ska vi lyfta vår forskning och kompetens och kunna bilda världsledande kluster för globala företags utveckling? Hur ska Sverige återigen bli ett land där det är attraktivt att ha huvudkontor? Hur ska pensionssparandet kunna slussas över i svenskt ägande? Vilken är hållningen till de individer, även kallade entreprenörer, som ska ta de nya initiativen?
Men skillnaden är att detta blir allt mer likt klassiskt partiarbete med att ta fram en valplattform men nu på statens bekostnad. "Det är lätt att se den politiska anledningen till Framtidskommissionen. När alliansen 2014 begär förtroende för en tredje mandatperiod vill den inte kunna anklagas för att vara trött och brista i ”framtidsvisioner”. Blicken riktas mot 2030."

       Slutsatserna blir att om man vill få näringslivets och forskarvärldens förtroende kan man inte slänga deras arbete (Globaliseringsrådet) i papperskorgen och sedan vilja göra om. Att i det nya arbetet saknas nya idéer så det som kommer fram är när moderatledaren ogenomtänkt trummar ut att vi ska arbeta till 75 år. "Astra Zeneca satsade 2010 hela 14 miljarder kronor på FoU i Sverige. Det är nästan dubbelt så mycket som summan av forskningen vid alla medicinska universitet i landet. Några få globala företag med svensk ursprungshistoria står för en extremt hög andel av vår FoU: utöver Astra även Ericsson, Volvo, ABB och Saab (flygplans- och försvarsföretaget). Dessa företag har liten försäljning i Sverige. De är i minskande grad svenskägda. ABB och Astra har inte längre sina huvudkontor här. Globaliseringsrådets samtal med ledningarna för Volvo och Ericsson visade otvetydigt att huvudkontorens lokalisering har stor betydelse även för andra viktiga funktioner, däribland forskning och utveckling."
Vidare så blir min slutsats att regeringskansliet allt mer integreras med de fyra regeringspartiernas egna partiorganisationer. En utveckling som vi kritiserar när den uppkommer i andra länder men ignorerar här hemma. Är vi hemmablinda eller är det den gamla devisen "gilla läget"

Och nu så är det fredag och Fredrik Reinfeldt slutar sitt möte med andra ledare för norra Europas ledare och det som kom fram var en 75:a...

Så kvar står vi med en av EUs högsta ungdomsarbetslöshet. Kvar står vi med att forskningen lämnar landet. Kvar står vi med en utslagning från det tuffa arbetslivet. Kvar står vi med en regering som vill höja pensionsåldern till 75. Kvar står vi...

Och Tokmoderaten får idag en länk... Genom grinighet så får även Thomas Böhlmark en länk och så snodde jag lite media som tack:))
Staffan Lindström och Martin Moberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,