20120927

Igår?...

Ville låta er ta del av TV-tablån
Kampen om språket, väljarna är igång på allvar och ju närmare en presentation av den socialdemokratiska budgetalterantivet hårdnar orden. Det är en kamp verkligheten och en kamp om framtiden. Men från höger och vänster hörs ekot från gårdagen. En tillbakagång till den trygghet som man kände till.

Välfärd, affärsplan, budgetutrymme, svårt läge, arbetslinjen, bidragslinjen. Orden är många och tillhörigheten är svår att förstå om man inte ser partisymbolen i ansluting till texten. Ska man dra sig till höger eller vänster är en fråga i debatten och tyckarna har sina tankar och så även jag. Mittens rike med en touch av vänster är framgången för nationen. Där finns förtroendet och där har och finns de lösningar som fortsätter utveckla Sverige. Kraftiga svängningar åt höger eller vänstet har lätt i diket och Socialdemokrater och nu även Moderater har insett det. Men det ställer till det då skillnaderna blir allt otydligare. Vid en snabb anblick kan de tyckas lika men så är inte fallet då båda partierna bygger sin grund på ideologier som står långt ifårn varandra och när man synar förslagen så syns ideologin igenom. En tydlig del är hur man ser på individen. Hur man får den att gå med piska eller morot.

Det som ofta idag saknas i politiken är den tydliga retoriken, pedagogiken att förklara varför vi vill placera parkbänken på samma ställe i parken men hur den bakomliggande orsaken kan skilja med milsvidd. En intressant analys att göra är om väljarna är olika beroende på var i landet man lägger ner sitt huvud. Vi ser nu kampen om Stockholm som pågår. För ett antal år sedan så hade det inte varit troligt att några meter tunnelbana hade varit topp i media och en partiledarfråga. Men så är nu fallet och vi som saknar tunnelbana och i mångt och mycket är beroende av bilen kan inte förstå vikten av en blå tunnelbana... Vi skulle vara glada över ett tåg om det än bara var grått...

Den politiska rörelse som kan förklara helheten och med det också visa på hur en blå tunnelbana är bra för Vimmerby kommer också få väljarnas stöd. För den risk som finns är att man vinner två stockholmare och förlorar en vimmerbybo. För att kunna vinna val och kunna förändra "världen" räcker inte det. Det gör att det inte handlar om höger eller vänster utan också andra världen som ligger till grund för att vinna människors förtroende. Krasst så innebär det att man i en fråga kan ha en tyngdpunkt till vänster för att sedan snabbt luta sig åt höger (om man speglar på den traditionella linjen) Krasst så man kan hamna höger/vänster i samma fråga utan att det blir fel. Exempel är frågan kring utförare och vinst i välfärden.

Jag började min politiska resa i det vänstra hörnet av socialdemokratin i lösningarna med vänstern som ett alternativ men har sakta rört mig till en mer flytande nivå som pragmatiskt ser frågornas lösning. Det som står mig fast är min grundsyn på människan och min ideologiska. Resan har gjort att jag numera är mycket mer lyhörd för hur samhället utvecklas och befolkningen med det. En förståelse att de gamla verktygen inte fungerar på de nya gängorna. Skriver detta när jag sitter på ett föredrag kring de Kreativa kraftfälten och hur kulturen slog ut Ericson gentemot Nokia och vidare hur Apple tog frågan vidare. Inte tekniken utan inneghållet med musik, spel och bilder. Med den kunskapen kan vi börja söka morgondagens vinnare, eller till och med bli vinnaren. så spretade jag ner lite tankar idag också...

Media: Ab, Ab2, Ab3, Exp, DN,

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby