20130115

Arvet efter Astrid Lindgren utveckla eller avveckla?...


Jag är ledamot i Astrid Lindgrens Näs styrelse och har så varit sedan två år. Det är ett av mina finare uppdrag i politiken som bygger på att värna och utveckla minnet av Astrid Lindgren. Men det handlar också om att utveckla kvarteret kring barndomshemmet som både kunskapscenter och besöksmål. Detta gör att det inte kan jämföras med andra kommunala bolag. Det är ett utvecklingsbolag som enligt ägaren inte ska göra vinst som andra kommunala bolag är ställda för.

           Om man är ett bolag som arbetar med utveckling och hela tiden vill ligga i fronten krävs det en stark omvärldsanalys. Det görs dels genom att vi har en styrelse med externa aktörer och endast två politiker som är jag och Micael Glennfalk. Med det följer också att alla möten inte kan vara i Vimmerby av både praktiska som kostnadsskäl.Vidare så är även personalen med på mässor och konferenser runt om i landet. Jag ser det som en självklarhet och kan till och med tycka att det generellt är för lite resande i kommunen. Det är när man lämnar den egna tryggheten och ser hur andra gör som man kan få idéer för att utveckla den egna verksamheten. Det är också i det skeendet som vi ska se hur kommunen tar till sig en föreläsare som i många ögon verkar dyr. I mina ögon är det en summa är relativt vanlig om man söker bland de främsta föreläsarna i landet. Att vi tar dem till Vimmerby är klokt och kan också spara pengar jämfört med om vi skickat iväg samma antal på ett liknande seminarium.

            När det gäller bolagets ekonomi så följer det uppsatt budget som vi alla i styrelsen skulle vilja se var större, vilket inte är ovanligt för en styrelse antingen det är i en nämnd eller bolag. Man vill mer… Men utifrån de medel som bolaget har sköts verksamheten på ett mycket bra sätt av VD med anställd personal. Visst har det blivit tuffare då bidraget från Saltkråkan har förändrats utifrån de satsningar som bland annat sker på Astrid Lindgrens Värld, vilket är glädjande för kommunen som helhet. Styrelsen följer hela tiden den ekonomiska utvecklingen och tar vid varje möte ställning till om det behöver göras justeringar i budget och verksamhet utifrån det ekonomiska utfallet. Under mina två år har vi sakta styrt om från kunskaps biten för att mer lägga ett fokus på Astrid Lindgrens Trädgårdar som både är ett mer publikt mål men också en viktig del i utvecklingen ekonomiskt. 

             Det finns i Vimmerby och då särskilt på ledarplats i Vimmerby Tidning ett märkligt förhållande till arvet efter Astrid Lindgren. Man har en förståelse för Astrid Lindgrens betydelse för kommunens utveckling men motsätter sig alla satsningar som kommunen gör för att stärka denna verksamhet och öka arbetstillfällen i både den privata näringen och i kommunen. Vi har sett motståndet mot Astrid Lindgrens världs utveckling och de satsningar som både kommunen och nu Saltkråkan gjort och gör. Sakta så efter en tid accepteras det och man vill gärna göra det till sina egna. För mig är det ett beteende som är mer skadligt än nyttigt. För mig som reser runt i landet i mina olika uppdrag är det svårt att undgå hur viktigt Astrid Lindgren är och det finns en, ska man säga förvåning, att det inte görs mer kring detta i Vimmerby.

             Så när Vimmerby tidnings ledarskribent Alf Wesik i två ledare ondgör sig över Näs styrelse är han ute och cyklar fullständigt. Antingen så undanhåller han fakta i målet eller så har han som journalist struntat i att ta reda på fakta. "Det är inte heller speciellt anmärkningsvärt att december månads styrelsemöte hölls i Stockholm, på Kulturhuset, eller att Vimmerbytrion Peter Högberg (S), Micael Glennfalk (M) och VD Kjell-Åke Hansson under vistelsen bodde på Radisson Blu för 2007 kronor per rum, att de hyrde en konferenslokal för 3 731 och åt på restaurangen för 1 231."Ska säga att det var 7 personer på senaste middagsnotan som det står om i Vimmerby Tidnings ledare och vi åt samtidigt som vi hade sammanträde i konferensrummet. Hur styrelsen skulle kunna ha billigare möten med externa ledamöter ger han ingen förklaring till. Utan som vanligt så raljerar han som företrädare för Vimmerby tidning om sin rätt att tolka samtiden. Inte ett spår av egenkritik.

            Kan notera att i dagens ledare så får sociala medier en släng och att det inte finns ett ansvar för det som skrivs och att det inte är seriöst. Kan inte låta bli att ställa samma fråga till tidningens ansvariga utgivare Bengt Ingmarsson om ledarna som görs följer god publicistiskt sed? Vill bara förtydliga för Alf Wesik att denna blogg har utgivningsbevis vilket gör att jag har i juridisk mening samma ansvar som en tryckt tidning för det som skrivs. I grunden blir min slutsats att Wesik ställer sig vid sidan av Ines Uusmann som påstod att Internet var en fluga… Ja vi vet hur fel hon hade och med det också Wesik. Det är nog dags att han slutar negligera vad som sker på internet och konstatera att det pågår en seriös samhällsdebatt där. Visst finns det skit men i ärlighetens namn så har inte alltid nivån på ledar- och insändarplats i Vimmerby tidning en hög nivå heller…

         Avslutningsvis så borde Alf Wesik som ledande företrädare för Vimmerby tidning kliva ner från läktaren och gärna ta kontakt med oss som sitter med i kommunledning och Astrid Lindgrens Näs styrelse för att direkt till oss fråga vad som sker och varför. Kanske till och med bli en medspelare för Vimmerbys utveckling och inte som idag en motspelare. Men det är säkert att drömma om för mycket… 


Media mm: Kjell-Åke Hansson, Micael Glennfalk, Vimmerby tiding, Vimmerby Tidning 2.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,