20130816

Präktigheten fäller KD, inte politiken

"Riskfyllt fokus på barn" är rubriken i dagens huvudledare i DN. Det handlar om Kristdemokraterna som åter försöker finna ett område som kan ge framgångar i opinionen. Men jag tror inte de kommer lyckas på detta område heller.

Krasst så verkar det inte finnas utrymme för ett kristet parti i Sveriges riksdag. Den kristna grund som mycket av landet ändå vilar på täcks in av de andra partierna. Inom socialdemokratin och brukar man hävda att Jesus var den första socialisten och de tio guds bud var så allmänna att endast de som tog upp gud direkt inte passade in i den socialistiska bibeln. Så indirekt så är mycket av det kristna budskapet inpräntat i det styrande. Oavsett så bär vi med vårt arv.

Kristdemokraternas problem är rätt enkelt. De vill framhäva den enskildes egna bestämmandemakt över sitt eget liv, men är det parti som är starkast moraliserande över individers handlingar och vill lägga förslag som styr familjelivet. Svenska folket ser denna dubbelhet och denna typ av präktighet som man inte anser sig höra hemma nationen. Krasst så är det kring 3-4 procent som delar denna uppfattning och det är det som opinionssiffrorna pekar på.

Under åren med Göran Hägglund har kristdemokraterna försökt de mesta för att locka till sig väljare. Vi minns köksborden och sedan hur de med olika utspel inom vården (Vilket borde vara en enkel resa med tanke på alla skandaler, men si det funkar inte) försökt få ett ökat förtroende. Inget har funkat utan sakta så har deras siffror sjunkit. Men att som DN peka på att de ska agera inom sina departement är inte rätt. Ska ett parti vara trovärdigt så måste de försöka presentera en politik som täcker hela samhället och inte bara de ansvarsområden som man är satt att styra över (även om det i detta fall är Anders Borg som styr även socialdepartementet).

Kristdemokraterna chans att finnas kvar i riksdagen efter valet 2010 handlar mer om en attityd förändring än en politisk förändring. Med de företrädare som de har vid rodret och de kärntrupper bestående av en stor del av frireligiösa Sverige känns det inte realistiskt. Ute i Europa finns framträdande kristdemokratiska partier men de känns mer som våra svenska moderater med klassisk socialkonservatism som huvudådra.


Efter valet kan det finnas ett kristdemokratiskt parti i riksdagen. Inte på egen kraft utan med stöd av konservativa gammelmoderater som inte är nöjda med Reinfeldts ledning av partiet. De ser en chans till att skruva politiken åt sitt håll med hjälp av kristdemokraterna. Tyvärr, för deras del, så tror jag de misstar sig. Vinnare om de sitter kvar kommer vara den kristna högern som kommer göra framstöttningar för att få deras frågor och representanter på dagordningen. Oavsett så kommer Alliansen vara försvagande efter valet.

Präktigheten fäller KD, inte politiken

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,