20131028

Att vara äkta

I kväll lämnar jag denna motion till kommunfullmäktige i Vimmerby. Det är dags att vi allvar tar tag i de förutsättningar som är så unika för Vimmerby. Det verkar finnas en vilja att vara som alla andra och det är så fel enligt mitt sett att se på frågan. Det handlar om att vara unik och äkta i sin unikitet.

För att synas måste man vara unik på det ena eller det andra sättet. Få av Sveriges 290 kommuner har nått som gör dem unika. I alla falla så unika att de får en större uppmärksamhet. Vimmerby är en av kommunerna som faktiskt har de förutsättningar. Även staten ser det och har bestämt att Vimmerby ska vara en av 5 destinationer som får stöd för att utvecklas som ett internationellt besöksmål. Men det räcker inte med statliga miljoner för att komma fram. Vi måste själva göra ett grundjobb om vi från omvärlden ska uppfattas som en "sann" destination. Därför lägger jag idag min motion om att det måste tillskapas utbildningar inom kultur- och de kreativa näringarna. Att någon utifrån ser på Vimmerby och vad som kan göras. Från förskolan till högskolan. inom och utom kommunen som utförare.

Vidare så anser jag att med mer inslag av det estetiska så kommer fler elever få möjlighet att nå de kunskapsmål som är uppsatta. Vi kan se på länder som utökar andelen med estetiska ämnen också hamnar högre i de internationella undersökningar som görs.

Här är motionen i sin helhet:
Motion angående utbildningar för de kulturella- och kreativa näringarna Idag så är det kulturella och kreativa näringarna på framväxt och vi kan se det även i Vimmerby. Hur besöksnäringen blir ett allt viktigare inslag i kommunen. Vi kan se att Astrid Lindgrens Värld anställer allt fler personer på årsbasis samtidigt som säsongen förlängs med helger och höstlov mm. Inom politiken har det länge pratats om att kommunen borde möta upp den utvecklingen med utbildningar kring dessa branscher, likt vi gör för den viktiga industrin.
 Jag vill att kommen tar in en extern aktör som utreder vilka möjligheter det finns i Vimmerby att ha utbildningar som är till gagn för dessa branscher. Att man utreder brett och ser på andra aktörer än kommunen som kan vara del av denna utveckling. Som exempel vill jag peka på Folkhögskolan och Högskolecentrum. Vill även att utredningen ser på möjligheterna att få en röd tråd från förskola till högskola och vad det skulle kunna innebära för kunskap, popularitet, företagande och inflyttning.  Jag yrkar på:
 ·      Att Vimmerby kommun tar in en extern utredare som får i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns för utbildningar i Vimmerby gällande det kulturella- och kreativa näringarna i enlighet med intentionerna i texten ovan.
·      Att utredningen presenteras för kommunfullmäktige under våren 2015

Jag hoppas anser att det är svårt att gå förbi detta och tror med det att det blir bifall. För inte vill vi vara en av alla andra. Vi vill vara ensamma, unika och äkta. Det är det som kommer leda oss framåt och utveckla kommunen och med det också regionen.

Media mm: Ab,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,