20080120

Gymnasiet i Vimmerby

Närt det gäller ombyggnaden av gymnasiet så är det så långt kommet att det ska gå ut på upphandling. Så långt allt väl. När sen anbuden kommer in så ska de granskas och är det så att inga kommer inom den beslutade ramen på projektet (110 mkr) ska det prutas i bygget för att nå den nivån. om det nu kommer in anbud på 150-170 mkr vad ska prutas och hur kommer det att fungera på sikt?
Jag är tveksam och tycker att vi får ta ställning till om vi ska höja ramarna eller tänka om när vi granskar anbuden. Denna byggnad ska stå under 30-40 år och då är det viktigt att den klarar det. både vad det gäller innehåll och funktion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar