20080808

Angående utvecklingen i Vimmerby

Micael Glennfalk hade i Vimmerby tidning en debattartikel, tyvärr finns den inte på nätet, om hur han kände sig motarbetat från kommunen. I den artikel så kommenterar han en tidigare debatt från mig och här kommer mitt svar.

Det är inte bara du, Micael Glennfalk, som upplever att framtidsfrågor begravs i tjock dimma i Vimmerby! Från politiskt håll ser vi hur utveckling får stå tillbaka för märkliga nedskärningar och ideologiska tokbeslut. I Vimmerby är vårdnadsbidraget så viktigt för den politiska ledningen att pengar till just lokal utveckling sågas bort i budgetramen som togs i juni. Och det är bara ett exempel bland många.

Du refererar till en tidigare debattartikel där jag kritiserar Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. Jag står fast vid den kritiken. Jag tycker att det blir både trubbigt och generaliserande när alla kommuner ska dras över en kam. Vädret skiljer från norr till söder och så tror jag att det är med företagsklimat och företagares förutsättningar också. För mig är det viktigt att se till helheten både lokalt, regionalt och nationellt. Det gäller att värna det lokala och ha både spets och bredd i lagom mått. Samtidigt måste regionen fungera och det nationella bistå med sitt för att allt ska fungera. Jag vet att sambanden ibland är långsökta men för Vimmerbys del är det hyfsat enkelt att förklara. Regionen, Regionförbundet i Kalmar, jobbar med att utveckla länet på olika sätt. Besöksnäring och upplevelseindustrin är ett sådant område. Nationellt ska regeringen se till att alla kommuner har likartade förutsättningar exempelvis när det gäller infrastruktur. Där finns det mycket att önska när det gäller Kalmar län från både den förra och den nuvarande regeringen. Det handlar också om skatteutjämningssystem, det som gör att rika kommuner får dela med sig till kommuner med något sämre förutsättningar. Där är just nu Vimmerby kommun en förlorare tack vare den sittande moderatledda regeringen, minus 1,2 miljoner varje år. Minus i Vimmerby kommuns kassa från moderatledda regeringen innebär mindre till utveckling. Vimmerby kommuns alliansledning, kristdemokraterna, centern, moderaterna och folkpartiet, ha helt tagit bort två miljoner till lokal utveckling!

Det du skriver om Micael Glennfalk handlar om lokal utveckling. Jag beklagar verkligen att du känner som du gör. Rent politiskt upplever vi i oppositionen samma sak många gånger. Beslut som tvingas fram i hast utan eftertanke och utan alternativ. Det händer att vi i efterhand får förklaringar och tydliggörande som borde funnits med i ett tidigt skede. För oss i opposition är det frustrerande. Vi kan precis som du skrika oss hesa utan att det påverkar besluten i sig.

För mig personligen handlar lokal utvecklig om att värna de befintliga entreprenörerna och ge förutsättningar för att nya dyker upp och känner sig välkomna. Inte bara i ord utan i handling också. Det är så enkelt som att om entreprenörer finns och frodas så har människor arbeten och då får kommunen in skatteintäkter. Sedan är jag särskilt glad över tanken på att utveckla kultur och teater och detta i en av stans pärlor; Gästgivarehagen.

Kommunen ska serva och stötta på alla sätt det går, både invånare och entreprenörer. Därmed inte sagt att det blir ja till allt och alla. Men tryggheten i att veta att alla behandlas lika och att alla har rätt till ett besked i rimlig tid ska finnas. Den lokala utveckling som du, Micael Glennfalk och många med dig, står för är oumbärlig för Vimmerby kommun.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar