20100607

Moonwalk eller socialdemokratisk politik?

Socialdemokraterna presenterar idag en rapport med namnet "Ge Sveriges ungdomar chansen" och så sant så sant. Denna regering som ser våra unga som saknar arbete som en synvilla kan aldrig göra nått åt det hela.

    I rapporten får vi en bra sammanställning av vad som sker, eller inte sker.
•    Ungdomsarbetslösheten var i april 2010 30,1 procent, det innebär att den har ökat med närmare 60 000 personer sedan valet 2006.
•    Allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. •    Regeringens aktivitetsförbud innebär att unga måste vänta i minst tre
månader innan de har rätt till en aktiv åtgärd hos Arbetsförmedlingen.
•    Minskad utbyggnad av högskolan samtidigt som ungdomskullarna ökat kraftigt innebär att en minskad andel unga ges möjlighet att studera vidare.
•    Regeringen har dragit in 1,2 miljarder kronor till komvux under mandatperioden, trots att ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt de senaste åren.
•    Trots att antalet 19 till 24-åringar kommer att vara ungefär 120 000 fler i Sverige år 2012 jämfört med år 2006 har nybyggandet av hyresrätter mer än halverats under mandatperioden jämfört med förra mandatperioden.
•    Hela 147 kommuner uppger att de har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar.
•    Byggandet av studentbostäder har i stort sett upphört under mandatperiodens två senaste år. 20 högskolekommuner uppger brist på lämpliga bostäder för studenter. Det innebär att över hälften av landets högskolestudenter studerar på en ort med bostadsbrist för studenter.
•    Höjda trösklar till a-kassan. 9 av 10 unga arbetslösa fick inte någon ersättning alls från arbetslöshetsförsäkringen under januari-februari 2010.
      Det är inga dåliga brister och så borde regeringen ha ett batteri att ta fram. Men en ungdomsarbetslöshet på 30 procent är bara en synvilla. Att 60 000 ungdomar mer är arbetslösa nu görs inget åt. Vårpropositionen var ren från arbetsmarknadspolitik.  Ty som jag skrivit tidigare så handlar det bara om Moonwalk-politik.
Men vill vi göra något? Ja och det finns ett batteri med åtgärder som vi presenterat:
•    Fler jobb-, utbildnings- och praktikplatser. Vi föreslår fler insatser för unga som leder till jobb än vad regeringen gör. Av totalt 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser riktar vi 20 000 platser till unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
•    Bättre studievägledning och karriärrådgivning. Vi förbättrar studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet och på högskolan. 100 miljoner kronor 2011 och 200 miljoner kronor 2012 satsas i riktat stöd
•    Trainee i välfärden och Generationsväxling. Vi ger ett särskilt bidrag till kommunerna för att anställa unga och planera för generationsväxlingen, 1200 platser 2011 och 3000 platser 2012.
•    Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet.
•    Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person som saknar fullständig gymnasieutbildning ges rätt att komplettera sin utbildning genom Ungdomslyftet.
5 (14)
•    Billigare att anställa arbetslösa ungdomar. Arbetsgivare får skattereduktion under ett år motsvarande hela arbetsgivaravgiften om de anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
•    Sommarjobb. I kommuner och landsting innebär socialdemokratiskt styre att sommarjobb för ungdomar prioriteras.
•    Fler och billigare bostäder. Vi vill mer än fördubbla byggandet av hyresrätter under nästa mandatperiod. Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 uppgår till 40 000 bostäder.1 Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna. Nyproduktion av miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter ska stimuleras med ett statligt investeringsstöd. Vi avsätter sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011- 2012.
•    Sänkt skatt på ungas boende. Slopad skatt per studentrum och istället beskatta en hel studentkorridor som en bostad ger förutsättningar för sänkta studenthyror med uppemot 1 000 kronor per år. Vi föreslår sänkt fastighetsskatt för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar från 0,4 till 0,22 procent, vilket gynnar unga som ofta bor i flerfamiljshus.
•    Investera i ungdomars välfärd. Vi ger kommuner och landsting 12 miljarder mer under 2011 och 2012 för att utveckla välfärden, vilket ökar kommunernas förmåga att stärka stödet till barn och unga.
     Ser vi sedan på de satsningar som de anser sig göra på vuxenutbildningen så är denna bild talande.
    Bilden talar sitt språk och visar att det åter handlar om läpparnas bekännelse. Detta Moonwalk... Regeringen må få beröm men det ger ändå inte regeringen godkänt när det gäller våra unga.

Media: DN.
HBT-sossen och Krassman och Peter J och Ulrika Falk och Martin Moberg noterar också. Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,