20100817

Vi fortsätter våra kultursatsningar nu med barnen i fokus

Nu satsar vi på barnkulturen. En viktig framåt riktad satsning. Både barnen och kulturen är viktiga hörnstenar när vi bygger vidare på välfärdens Sverige. 

       Idag så presenterar socialdemokraterna en satsning på barnkultur år. Det är en satsning som ligger helt rätt i tiden
- Fler barn behöver mer kultur. Det är oerhört viktigt att stimulera ungas kreativitet och barns kontakt med konst, teater, musik och annan kultur. Det stärker barn och unga som individer, utvecklar deras kreativitet och förbättrar inlärningen. Därför behövs breda och ambitiösa satsningar på svensk barnkultur, säger Socialdemokraternas kulturtalesperson Leif Pagrotsky.
       Redan i Almedalen kunde vi RödGröna presentera en rad satsningar på kulturen och många av dem följer nu samklang med den satsning som här nu görs.
Socialdemokraternas förslag för barnkulturen:

Rödgrönt barnkulturlyft:
* maxtaxa inom musik- och kulturskolan
* en nationell scen för barn- och ungdomsteater
* skapande skola utökas till fler stadier
* kultur och estetiska ämnen i den ordinarie skolan ska värnas

Fler förslag i rödgröna kulturlyftet som berör barn och unga:
* populärkulturcentrum för pop- och rockmusik, film, serietecknande och dataspel
* läsfrämjandeinsatser som Läs för mig pappa och en ny skolbokserie
* satsningen på svensk film för barn och unga
     
Nationellt barnkulturår 2012. Myndigheter, organisationer, kulturskapare, kommuner, skolor, bibliotek, näringsliv och enskilda bjuds in att delta i förberedelserna och genomförandet av ett nationellt år för svensk barnkultur 2012.

Fokus för barnkultursatsningarna:
* Barn och ungas tillgång till kultur ska öka, kreativitet ska stimuleras och klyftorna mellan olika barnfamiljers kulturkonsumtion ska överbryggas.
* Inget barn ska stängas ute från att lära sig att spela instrument, sjunga eller spela teater på grund av för höga avgifter.
* De som skapar svensk barnkultur ska ha långsiktigt hållbara villkor och förutsättningar.
     Vi fortsätter med att visa kultur satsningar med ett klart klassperspektiv. Det är en satsning som gynnar alla och inte fåtalet välbeställda.

Media: GP, GD, SR.
Bloggat: Annika H och Kulturbloggen skriver kring detta.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,