20100911

Sjukvården en ideologisk vattendelare.

Bilden som framträder är grumlig. Vad vilja borgarna och då särskilt Moderaterna med den Svenska sjukvården? Jag är inte man att svara på den frågan.

      Idag kan man via bland annat Peter Andersson ta del av de grumligheter som Moderaterna går fram med gällande sjukvården. De säger en sak i brinnande valrörelse men sedan är det en öppen fråga om vad som kommer hända.

       Man kan i alla fall se en linje som utvecklar sig. Funkar det inte privatisera. Räcker inte resurserna privatisera. Det är som ett mantra. Det bara kommer så där intränat som glosorna inför ett prov.Senast fick jag höra det av en Centerpartist som jag debatterade med på torget idag. För att ge er bilden

        Vi har idag en av landstingets bäst fungerande Hälsocentraler (namnet genom att vi jobbar med förebyggande arbete bland annat) i Vimmerby. En av anledningarna är att det är en samlad Hälsocentral. Vi har bland annat röntgen och lab. Vi har dessutom specialistmottagningar från Västerviks sjukhus på plats för att serva kommuninvånarna. Nu vill Centern slå sönder det med att de ska etablera sig privata vårdföretag. Jag har inte fått några signaler från medborgarna om att det finns önskemål för detta. Utan det är ett förslag som kommer av rent ideologiska grunder, förklätt till att det finns ett behov...
    

      Förra valet(2002) skulle alla våra tre sjukhus vara kvar i offentlig regi men genast efter valet kom frågan om att privatisera Västerviks sjukhus upp på agendan. Nu så är det åter så att det ljuder från borgerligheten att de inte ska privatisera men kan man lite på dem denna gång?

      Ser vi på Kalmar moderaternas Förebild. Stockholms moderaterna  så är bilden genast mer oklar. Vi ser att de svävar på målet om vad de egentligen vill med sjukvården. Vi kan ta del av den rapport som socialdemokraterna i Stockholm tagit fram (Läs rapporten "Bokslut Rinkeby")
Vårdval Stockholm har inneburit att vårdcentraler i områden med störst behov har fått mindre resurser. Rinkeby vårdcentral har drabbats av en inkomstminskning på 35 procent, eller 12,4 miljoner kronor. Samtidigt har antalet patienter minskat i betydligt lägre grad – med 16 procent. Detta har medfört att vårdcentralen tvingats i det närmaste halvera sin personalstyrka (från 36 anställda 2007 till 20 anställda 2009).
Samtidigt har exempelvis Täbys vårdcentral kunnat öka antalet anställda med 5,5 tjänster, vilket motsvarar en ökning på 32 procent - trots att antalet listade patienter minskat jämfört med 2007!
     Är det så moderaterna med sina borgerliga kamrater vill ha det i Kalmar län. Vidare är det åter oklart om utförsäljningar av våra gemensamt ägda sjukvård. I Stockholm gör de nu ett nummer av att inte vilja det men samtidigt så ska det in en massa privata vårdföretag på sjukhusen. För mig blir det att sälja ut bakvägen. Ett sätt att smyga på detta. Jag kan tänka mig att Moderaterna i Landstinget i Kalmar län följer och suktar med stort intresse. Ska sägas att centern lätt följer efter...

Media: Alliansfritt Sverige den progressiva nyhetsportalen, SvD,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,