20101221

Medlemmen

Sedan Primegate så har det kommit lite nytta med det hela. Vi ve att ett annat fokus måste till. Att den glidning mot ett kampanjparti nu får en svängning tillbaka till medlemmen.

       Inget ont som inte har något gott med sig. De senaste dagarnas turer kring Primegate leder till att arbetarrörelsen måste ompröva den väg man valt de senaste åren. En väg som har gått från folkrörelsen till kampanjpartiet där PR-byråer har haft ett stort inflytande. Kan inte svära mig fri utan har ofta köpt koncepten och använd dem i den politiska vardagen. Men inte har vi vunnit på det.


       Så när Kriskommissionens del kring organisation under ledning av Johan Persson ska presentera sitt arbete måste fokus vara medlemmen. Inget annat duger. Även vi i den Öppna Kriskommissionen måste vara tydligare på hur vi lyfter fram medlemmen.

       Som de folkrörelse tradition vi har så behöver vi inte några andra. Vi måste åter börja lita på oss själva, Som ett barn med "jag kan själv". Det betyder inte att vi ska isolera oss utan använda oss själva när vi samlar in kunskap om samhället. Använda oss själva när vi sammanställer politiken. Använda oss själva när vi samtalar med medborgarna. Vi må ha knackat många dörrar i valrörelsen men tog vi till oss det vi hörde och hur formulerade vi politiken. Mötte vi medborgarnas problem och tog dem till oss. Formulerade vi lösningar på deras problem utifrån våra tidslösa värderingar? Eller var det lyssnat men inte hört, vi anlitar en PR-byrå.

       Jag hörde en ombudsman som i sann PR-mässig ton sa "Vi har inte lyckats få väljarna att se våran samhällsbild" Men är det inte just det som är felet. Vi försökte sälja en samhällsbild som den stora delen inte kände igen sig i och dessutom presentera en lösningar som inte var förankrade i vår ideologiska grund.


      Så slutsatsen är att finna tillbaka till den tid då medlemmen stod i fokus och var partiets viktigaste ägodel. Att våga börja lyssna på medborgarna och ta tillvara den klokskap som finns. Att utifrån detta presentera lösningar byggda de som medlemmarna och medborgarna kommunicerat fram starkt förankrat i vår ideologi. VI MÅSTE BÖRJA TRO SOCIALDEMOKRATIN OCH OSS SJÄLVA!! Andra gör det.

       Nu tar jag jul och nyårsledigt och åter kommer i början på nästa år. En liten krönika kan dock finnas kring kring jul och nyår...

Media: Ab, Dagens Arena, SvD.
Bloggat: Thomas Hartman. Sedan en massa läsning som jag tar från Johan Westerholm kring Primegate. Sandro Wennberg, Marika Lindgren och Lena Sommestads. De ger alla lite olika perspektiv såhär dagen efter. Annat finner du hos  Peter Andersson, Martin Moberg, Jämlikhetsanden, Görans tankar och bagateller, Enn Kokk, Röda berget och Magnus Ljungkvist, HBT-sossen, Peter Högberg gånger två och Roger Jönsson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,