20110126

1 diskuteras men de andra 54?


Igår så skrev jag kring mitt partiledarskap och nämnde i förbigående styrelsen. Sammantaget är det 55 personer och med att det nu förs en diskussion kring en av dessa poster tycker jag det är av intresse att lyfta de andra 54.

          55 personer det känns
som en mindre kongress, Men är styrelse och VU med ersättare i socialdemokraterna nödvändigt? Frågan som ställs behövs det så många för att leda partiet eller är det för att alla intressen ska finnas med? Ska erkänna att det dessutom finns ett antal adjungerade som inte finns med kring dessa 55.

        Så frågan har ställts på denna sida kring vad de övriga 54 vill. Vi vet inte om de som idag sitter vill sitta kvar och tycker att de tillför något för utvecklingen av partiet. Konkret så är frågan om det behövs detta antal för att driva ett parti. Om jag synar moderaternas hemsida så finner jag deras styrelse och det är 14 personer. Behöver vi 40 mer personer i våran ledning än moderaterna? För det är inte bara frågan om vad som behövs utan också en ekonomisk fråga.

         Så när vi går till kongress i mars så vet jag inte om det kommer bli val till partistyrelsen eller om det bara är partiledare. Frågan är vilken förändring som kommer ske om det bara är en person som byts ut. Vill säga att genom att jag inte vet vad de 54 personer som nu sitter nu gör så kan jag inte rikta kritik för eller emot, men när man ska byta färdriktning och byta arbetssätt så behövs ofta nytt. Så om det räcker med en person är frågan om vi ska avskaffa de övriga 54 platser i VU och styrelse. I frågan så lyfter jag än en gång frågan till att dela på ledarskapet. Det behöver inte innebära två partiledare likt miljöpartiet utan att se på hur uppgifterna fördelas. Men det minsta som behöver göras är att se över vad konkret partiet behöver för att vinna val inte för att alla ska vara representerade.

           Men vad tycker de 54 som idag sitter på stolarna. Är det livsviktigt att alla 55 stolar behövs och om så är fallet är de rätt personer utifrån de behov som partiet har idag? Jag har tidigare frågat vad de vill men svaren lyser med sin frånvaro. Jag har varit inne på det tidigare kring den slutenhet som finns inom socialdemokraterna. Det gör att det inte finns en vana att träda fram och säga vad man tycker eller ens vad man tillför.

          Så medlemmarna och sympatisörerna kommer även i fortsättningen inte veta vilka som vill sitta i ledningen och vad de i så fall tycker. Frågan är vad de har att dölja eller om man som politiker gillar att mörka vad man står?

Media: Politikerbloggen, DN, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,