20110203

Jag är fortfarande lämplig tills någon annan träder fram!

Så kom den då kravspecifikation som jag efterlyste igår. Som jag ser det så klarar jag medlemmarnas kriterier. Jag må kanske ha lite vid syn på en del delar, men tills någon annan bättre lämpad kliver fram står jag till förfogande.

        Men frågan är om inte den kultur som växer fram med att förgöra de som vill kandidera och som enligt visa inte passar. Om man kunde se att om tio kandiderar till en ledande position så har vi en fantastisk grund för partiet. Istället ska nio förgöras så att de får lämna partiet bakvägen. ett spill på ledare som bara är av ondo.

      Så till dagens kravspecifikation som Peter Johansson sammanfattat på ett bra sätt. Han menar att inte Lena Sommestad klarar den men skriver inget om mig så...
  1. kunna samla hela partiet, stärka och utveckla partiorganisationen och bygga ett starkt lag.
  2. vara tydligt förankrad i partiets värderingar, kunna leda vår idédebatt och i samspel med medlemmarna utveckla partiets politik efter de förändringar som sker i samhället och omvärlden.
  3. genom goda kunskaper och god förmåga att kommunicera och skapa dialog är ledande i den politiska debatten.
  4. att på ett bra sätt kunna hantera svåra situationer och vara beslutskraftig när så behövs. 
  5. måste man tidigare i tillräcklig omfattning ha prövats i sitt ledarskap inom partiet.
  6. kan bli Sveriges nästa statsminister och som också ska kunna leda partiet i flera kommande val.
  7. är positivt om man har internationella erfarenheter och kontakter.
  8. Det är inte nödvändigt att partiordförande sitter i riksdagen under nuvarande mandatperiod
       Det ger en bred bild som gör att många är det som kan kandidera. Jag är självklart en av dem. Risken med mitt öppna engagemang är att jag efter kongressen i mars får lämna partiet bakvägen hånad och trackad, men jag tar chansen för jag tror på en annan ordning i partiet. En ordning som tillåter och uppmanar folk att kliva fram för att vilaj ta ledandepositioner. Att våga presentera tankar kring vad man vill med partiet och landet. Inte i det slutna rummet prata med valberedningen.

      En tanke som slår mig är att det är så tyst för att valberedningen redan har en ordförande klar. En som de i tidigt skeende fick fram genom informella kontakter. Jag fasar för att jag kan ha rätt.


Media: DN, AB politikerkollen, SvD,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,