20110506

Men räcker inte sänkta skatter??

Och så vill de mer och jag kan förstå det. Det finns två delar i dagens DN debatt från Ekokammarens högborg Timbro. Dels är det en syn på att Alliansens politik inte håller och en bild att nu är skatten sänkt nu vill de ha annat.

          Det intressanta i denna artilkel med en broklig samling från höger är att det underkänner arbetslinjen. I alla fall den rådande med bara en medicin i form av sänkt skatt. De vill mer men vad kan vi bara gissa oss till. De skriver -Vilken är egentligen den borgerliga politiken för fler nya företag, tillväxt och förbättrad konkurrenskraft? Här räcker arbetslinjen inte långt. Som socialdemokrat kan jag tänka mig vad som ligger bakom. När arbetaren inte blir tillräckligt hungrig med skattesänkningar får vi nagga på villkoren. Lägre löner, minskad trygghet vid anställningen mm. Vi kan slingan som ska ger mer företag och jobb.

           Men det vi kan säga och som märks mer är att de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen saknar en efterkrispolitik. Att det bara är ett spår som gäller blir tydligt då det på alla frågor om utveckling landat i en skattesänkning. Moderaterna kör nu igång sitt Sverigemöte i Karlstad och morgon rapporten är att solen inte lyser över moderaterna när de slår upp ögonen i Karlstad. Det speglar bilden av vad vi som bor utanför storstadens puls känner. Vi, om vi ska använda Juholts preferenser, står i regnet och känner inte av några paraplyer från storstadens moderater. Kan det vara så att moderaterna nu vaknande i Karlstad upptäcker en del av Sverige som inte syns från Stureplan.


       För i veckan kom Svenskt näringslivs ranking kring näringslivsklimatet och att vi med sänkta värnskatter skulle få upp rankingen i Vimmerby är det nog inte någon funtad människa som tror på. För att utveckla Vimmerby behövs det satsningar på utbildningar på bred nivå till investeringar i infrastrukturen både den rälsbunda och digitala. En upprustning av vägnätet finns självklart med på agendan. En annan del är att se över hur vi kan utveckla lantbruket så att även mindre brukare med ekologiskt kan utvecklas och överleva. Så visst behöver de fyra alliansen partierna utveckla sin politik men frågan är om de klarar det och om det i så fall kan lyfta Sverige framåt. Men även socialdemokraterna behöver få fart på sin framtids debatt. För det finns en risk att det politiska samtalet stannar av eller fortsätter i detta procenttänkande som inte utvecklar Sverige.
Fakta Timbro
Den borgerliga tankesmedjan Timbro bildades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv (SFN). På uppdrag av det svenska näringslivet ska Timbro ”främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd”.
Timbro är partipolitiskt obundet. Chef är Markus Uvell. Anslaget från SFN uppgår till cirka 25 miljoner kronor per år. Cirka 20 anställda jobbar på tankesmedjan. Varje år publicerar Timbro 10–15 böcker, ett tjugotal rapporter och håller ett hundratal seminarier och möten. Källa: timbro.se
Media: DN, Exp, DI, SvD.
Bloggat: Tokmoderaten, Peter Andersson, Magnus Andersson och Peter Johansson på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,