20110707

En urban kunskapsekonomi tar form

Efter att låtit det Socialdemokratiska ekonomiska seminarium sjunka in över en wrap från Almega så är det en behaglig känsla som infinner sig. Med dagens seminarium känns det som vi tog ett steg mot en ny ekonomisk politik.

          Tommy Waidelich var bra och sammanfattade dagen med att det nog kan vara dags för ett nytt Saltsjöbads-avtal. Det fanns en poäng med det. Tiden är ny och verkligheten en annan än när det gamla avtalet skrevs. Det kändes som också de inbjudna var inne på samma linje. Det är en diskussion som måste tas kring statens och marknadens ansvar.

          Alla inbjudna gäster från de tre storstadsregionerna var eniga om vikten att snabbt komma till skott med infrastruktur-satsningar. Det fanns en oro över den utveckling som nu sker det vill säga inget händer på lång tid. Vi kan se hur bland annat Danmark tillsammans med Tyskland har trampat på gasen och risken är att vi blir stående efter och missar möjligheter. Vi ska veta att Danmark är en av våra största exportmarknader och förbindelserna är av stor vikt. Men det finns en obeslutsamhet i den sittande regeringen särskilt med tanken på ”vad ska göteborgare i Borås och göra?”. Denna brist på initiativ kommer skada Sverige och vara kostsamt.

         Malin Persson vd Volvo Technology var också tydlig med att Volvo kommer ha kvar sitt huvudkontor i Sverige, men … Om det inte görs något åt infrastrukturen men också inställningen till högre utbildning och att man måste se till att det finns stimulerande miljöer så kommer inte Volvo att kunna fortsätta att utvecklas i Sverige.

         Det fanns en samsyn på på vikten av att aktivt från statens sida stötta upp de tre storstadsregionerna och en illa dolt missnöje med den förda politiken från regeringen.

        Tommy Waidelich av slutade med att konstatera att det finns en beröringsskräck från Moderaterna Från att man gick till att vara nya arbetarpartiet så tappade man kontakten med näringslivet och det mer känns som öppen konflikt. Ser vi vidare på det riktiga arbetarepartiet, Socialdemokraterna så har kontakterna med näringslivet varit otroligt viktiga när vi format arbetslinjen.

Bloggat: Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,