20110824

Är kvinnoförbund morgondagen?...

Frågan är om de viktiga frågorna vågar ställas? De om makten!
Om jag förstått det hela rätt så sätter sig nu organisationsutredningen ner och ska se över den det socialdemokratiska partiets organisering. Men en fråga som då kommer är om det även innebär sidoorganisationerna? För en kontroversiell fråga är om Kvinnoförbundet behövs? Eller är det bara till för att försäkra ombud på kongresser och platser i partistyrelsen? Skulle det inte fungera lika bra med en grupp inom partiet där också vi män som är feminister får vara med?

         Jag vet att det är att sticka ut hakan och många kommer ge sig på mig men är det inte så att ett kvinnoförbund är gårdagen till. Med det inte sagt att vi är i hamn när det gäller jämställdheten varken i samhället eller partiet, men frågan är om ett kvinnoförbund är morgondagens lösning på problemen. Det ska snart vara kongress och då finns det chans att ställa frågan hur vi socialdemokratiska feminister gör mest nytta.

        Men än viktigare fråga är kring maktfördelningen i partiet. Om vi nu går en framtid till mötes dör vi öppnar upp organisationen och släpper på många av de gamla strukturerna så innebär det att vi måste se över nomineringsrätten och gruppers olika närvaro i våra beslutande organ. Om en arbetarkommun väljer att avskaffa (S)-föreningar och utser kandidater på andra sätt så kan det inte vara rimligt att sidoorganisationerna ”bara” ska ha sina poster och röster. Då är vi inte i framkant när det gäller att göra om och göra nytt. Ska vi bli ett öppet parti så måste gamla maktstrukturer ses över. Om socialdemokratiska kvinnor vill organisera sig i ett förbund likt ungdomar och kristna så ska det inte med naturlighet innebära poster i partistyrelse och ombud på kongresser och representantskap.

       Så Carin Jämtin om vi menar allvar med att bli Sveriges mest öppna parti får ni i organisationsutredningen inte blunda för de gamla maktstrukturerna. Gör ni det och bara lägger på lite fernissa så kommer det synas igenom och varken väljare eller framtida medlemmar kommer söka sig till oss. Men det innebär inte att vi bara ska bli en stor smet där de som har olika intresseområden inte ska få synas och arbeta med dem. Men det ska inte ge fördelar jämfört med andra medlemmar i val och beslutsprocesser.

Våga se det nya även om det förargar det gamla!

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,