20111119

Brottstycken i tankar om en landsbygd 2025


Sitter på ett seminarium med temat ”landsbygdens vinnare 2025” och gör en postning med brottstycken av egna tankar och andras tankar och citat. Inga sanningar utan mer för att vecka tankarna och få igång samtalet om hur vi ska skapa en landsbygd som lever och utvecklas och inte bara är ett pittoreskt museum.

           Landsbygden ett museum med de boende som statister.  Vem vill bo där och bygger vi våra egna hinder. För vem vet inte med förfasa skolans tvingande besök på det lokala museet. De dammiga utställningarna som skulle ge en förklaring av dåtiden och det enda vi såg var vår egen samtid. Det som den äldre guiden leende med nostalgi i blick talade om såg vi som en skräckvision av vår uppväxt. För var monter som passerades så blev det klar att vi måste iväg. För mig som uppväxt i en förort till Stockholm var det nog. När jag kom till Vimmerby mötte jag samma tankar bland de unga, men skillnaden var de vuxna. De var än mer bevarande än de jag möte i min uppväxt. Allt var fokuserat på den röda stugan med vita knutar. Skulle det byggas nytt så var det museibyggnader som skulle till. En allt mer växande hembygdspark formades på landsbygden.

”Det lokala är en förutsättning för det regionala som är en förutsättning för nationella som är en förutsättning för det globala”

         Geografin har allt mindre betydelse. De är få platser som man åker till på grund av geografin Venedig, Kinesiska muren är exempel som geografin. Annars är det bad, sport, nöjesparker som drar…

         En viktig del som framkommer under denna dag är att börja förhålla sig till det lokala för att klara det globala. Det finns en tro att vi måste förhålla oss till New York för att utveckla ”Vår by” och inte ta fokus i bygdens styrkor.

        Är det så att med bättre kommunikationer så avfolkas landsbygden? En fråga som ställs och ställer sanningar på sin spets. Det visar sig att utbyggnaden av infrastruktur inte har hindrat utflyttningen utan tvärtom kanske skyndat på den. Är det då rätt av politiken att strida för bättre kommunikationer som riskerar öka på avvecklingen?

”Våga vägra exploatering”

         När man ska förstå landsbygdens framtid kan an inte bygga det på de gamlas värderingar utan vi måste förstå den ungas värderingar och varför de gör de val som de gör

”När man är född -89 och blir erbjuden fast anställning ser man det som ett hot tills man upptäcker att det finns uppsägningstid…”

         Hur ser de fackliga organisationerna på citatet ovan. En bild som säger mycket om samtiden och möjligheterna på landsbygden och särskilt på de orter som har en stark besöksnäring. De unga som inte vill binda sig och på många sätt ser säsongarbeten som det perfekta. Fara mellan de ställen där det ”händer”.  Är facken med på det och hur tänker de möta dessa unga och ge dem tryggheten som ett medlemskap kan innebära. Hur ser försäkringar ut kan dessa unga få den trygghet som vi som föräldrar vill ge dem eller är systemen fortfarande byggda efter stå vid samma plats resten av ditt liv.

”Det finns en skev bild kring turistorter och säsonganställda. Frågan är när kommuner ska se möjligheter med det istället för att de är hot.”
 ”Vi anser oss vara ”lekfulla” i Småland. Tyckte vi äldre på konferensen. Sedan frågade vi de unga som var med och allt som hördes var en djup suck….”
 

        Det finns en tro bland vuxna att inga unga vill vara kvar på landsbygden.  Men frågar vi dem och vilka bilder ger vi dem. Om vi ser min beskrivning med den växande hembygdsparken så är de inte lockande at vara kvar eller flytta till.

”Börja tänk lokal balans”

       Var finns sociala mediers roll i landsbygdens utveckling/avveckling underlättar det återflytt eller väcker det suktande om tankar om en annan plats på jorden. Tror att svaret ligger på båda sidor.

        Turismen- en väg till utveckling? Här är en knepig fråga att förhålla sig till För turismen suktar efter det gamla ”genuina” medan de skrämmer iväg de boende. De inga känner att de satsas mer på turisterna än de som bor och växer upp där.

            Lotta Svensson pekar på hur unga ser på möjligheter att bo kvar eller flytta
Pojkar från Arbetarklass:
Vill stanna men är tveksamma till om det går
Flickor från arbetarklass:
Flexibla i boendet men många vill vara kvar
Pojkar från medelklass:
Kommunen är ok. Men bra jobb och status finns någon annanstans
Flickor från medelklass:
Söderhamn passar inte, det är tråkigt och instängt


”Storstan skulle inte överleva utan landsbygden”
 ”Andra ekonomer än de neoklassiska har försatt det som sker i EU”
 ”Medan vi är upptagna av skuldfällan så går vi i energifällan”
 ”Mynt och sedlar är bara 4-5 procent av pengarna”

         ”Man skaffar sig sina värderingar i tidiga år och genom att förstå dagens unga så kan vi tolka morgondagen”. En intressant tanke som gör att forskningen kring våra unga blir viktigare.
  
          Vi kallar oss fortfarande industri län i Kalmar fast det bara är 20 procent som arbetar inom industrin. Arbetsförmedlingen hänvisar till industrin fast det minskar i sysselsättningen. Men man måste också se skillnaden mellan ekonom och tillväxt och sysselsättning. För ser vi på ekonomin så är industrin otroligt viktig.

”Den yngre generationen har ett teknikförsprång som den första i historien….”
       ”-75 3 miljoner forskare 2035 30 miljoner forskare” Vi har kunskap som aldrig för men använder vi den och till vad?

      Min bloggning från förrgår bekräftas under dagen om skuttet som inte politiken hunnit med i utvecklingen. 

       Tankar ihoppsamlat en lördag i Vimmerby på Astrid Lindgrens Näs. På ett seminarie arrangerat av Astrid Lindgrens Hembygd. Ta dem till er och tänk ett varv. Kommentera gärna. Lägg till dra ifrån 

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,