20111123

Socialdemokratin: Hänger facket med? Peak-industri


Morgonen började med ett tåg som var försenat och väl på tåget finns ingen täckning. Frågan som jag ställer mig är om det är tidens tand att landsbygden ska avfolkas och lämnas till vargen och en och annan bonde? Eller är det så att landsbygden är framtidens vinnare och industrin sett sina bästa dagar…

          En del påstår det och en del andra menar att landsbygden kommer vara vinnare och jordbrukssektorn kommer vara framtiden. Förklaringen är priset på energi vilket kommer ställa om hela samhället. Med stigande oljepriser så kommer man inte ha råd att ha kvar dagens samhälle utan annat måste till. Det pratas om en peak-oil och peak-industri till och med att vi snart närmar oss peak-tjänstesektor. Det är spännande tankar i klimat- och framtidsdebatten. Jag skrev tidigare om att vi levde i en brytningstid och att Socialdemokraterna inte funnit rollen i det. Här är en pusselbit till i tankarna om framtiden. Vi vet inte om det är morgondagens samhälle som jag belyst ovan med en marginaliserad industri en vikande tjänstesektor och en ökad jordbrukssektor.

         Inom mitt parti och de flesta av partierna i riksdagen är detta rena skräckvisionen som man inte vill kännas vid eller ens ta vid. En av anledningarna är att dagens partier är barn av industrisamhället och bygger hela sin grund på brytningarna mellan arbete och kapital. Ett undantag är Miljöpartiet som växt fram som en motvikt mot de andras relativt monotona sätt att se på utvecklingen.

         När nu vi som parti ska skriva om vårt partiprogram och också se över organisationen så ligger vi i fas med samhällsutvecklingen att ta ett brett tag kring frågorna och lyfta in flera perspektiv. Låta andra ”experter” komma till tals än de vi lyssnade på igår och som stod för sanningarna då. Min bild är att framtiden blir mer komplex och att det kommer innebära att flera sanningar kan vara rådande samtidigt.

        Nu kan jag säkert bli tillrättavisad med att industrin är kärnan och att den utvecklas. Nya gruvor, kärnbilden av industrins grunder, öppnas och nya fyndigheter hittas. Men är det framtiden eller är det de sista hostningarna på den svunna tiden?  Vill säga att mitt perspektiv inte är morgondagen som i mångt och mycket kommer se ut som idag, men övermorgon och att det är dags att idag börja se hur klarar vi omställningen och hur tar vi höjd för den och går det att ta höjd? En fråga som kom i helgen. Med att kommunikationerna blivit bättre bor allt färre på landsbygden... 

         En forskare som jag träffade i helgen sa att man kan skåda framtiden i dagens unga. Att man i tonåren skaffar mycket av de normer och värderingar som man bär med sig resten av livet gör att de som idag är unga kommer ta med sina värderingar in i arbetslivet och sedan på ledande poster i samhället. Så tolkar vi de ungas värderingar kan vi se vilka värderingar som framtiden kommer driva. Kanske inte en hel sanning men ännu en pusselbit i att tolka samtiden och med det hur politiken ska formas. Vi kan inte sluta spänna bågen, ta ut svängarna. Det är när vi gör det som nya förslag kommer fram och det är då vi blir relevanta med samtiden, framtiden och individerna. En gång var vi just det som parti men med makten så växte en förnöjsamhet fram. Vi blev allt mer förvaltare.

           Pusselbitar på pusselbitar vänds och ett landskap som inte stämmer med bilden på kartongen växer fram. Det går inte att göra om utan det är bara ställa om och börja pussla med de bitar vi har. Enkelt utryckt så måste vi tilta hjärnan så att den blir tom och inte har gårdagens sanningar med oss. Men vi vet att så inte är fallet och ryggsäcken alltid finns med. Men vi kan använda den på ett klokare sätt än att dänga u huvudet på de som har börjat se det nya pusslet som spännande och vill samtala om det.

Media: Ab, Ab2, Ab3, DN, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,