20111222

Kommandoran drömmen för Carema


Drömrekrytering för Carema?

Ursäkta vad kostar du gamle vän? Är du sparbar eller bara en belastning för mina avkastningskrav? Så ni kära personal som sköter min gamle ta ingen notis om den gnisslar av hunger för har ni tur blir det en brand och köper ni korv och grillar innan ni släcker spar vi pengar och får lite festligt… När rekryterar Carema Kommandoran?

           Åter så visar Carema sitt tryne så här dagarna innan jul. Bilden blir allt klarare att de inte har hemma i den Svenska äldreomsorgen att göra. Den renodlade kapitalismen visar sitt råa hjärta som bara har kapitalets bästa för sina ögon. Det är bra för att få upp ögonen men lidande för de äldre som tvingas bo på dessa boenden. Men är Carema ensamma eller finns det samma skit hos de andra stora bolagen som finns på vår välfärdsmarknad.

           Det som framkommer idag väcker en ilska över hur cyniskt man ser på våra äldre. Men det leder också till att de mindre bolagen som har de äldres bästa som grundsyn får ta skiten också. Jag märker hur man från mitt eget parti och vidare ut på vänsterkanten nu skriker på att staten/kommuner ska ta tillbaka allt som inte drivs i offentlig regi. Jag gillar tanken om de små som agerar på den lokala marknaden och ofta har en personlig relation med de äldre. De handlar om grannar, släktingar och vänner som man väljer att hjälpa. Det handlar om både lokal- och personkännedom.

         Men Carema ljuger och det visar på det brev som man för ett par veckor sedan skickade ut som jag bloggade om.
"Jag skriver detta brev för att informera er uppdragsgivare om några förändringar som vi nu gör inom våra affärsområden. Det handlar dels om en något annorlunda ansvarsuppdelning mellan våra affärsområden, dels om vem som är ansvarig i den nya ledningsorganisationen. Allra först vill jag ta tillfället i akt och knyta an till höstens hårda medierapportering kring Carema Cares äldreomsorg. 
Även om en del varit överdrivet, ibland till och med helt felaktigt, har vi ändå tagit till oss av diskussionerna, synpunkterna och kritiken. Carema Care välkomnar all granskning och vi gör allt för att förebygga att några misstag inte ska hända. Granskningen i media har tagit upp en del brister som vi varit väl medvetna om och arbetat hårt med att åtgärda. Men i ett mediedrev skrivs ibland också rena felaktigheter och en del av dessa har vi lämnat dementier om, och ser därför gärna att ni tar del av den bifogade sammanställningen ”Carema Care i media hösten 2011”. Vi strävar alltid efter öppenhet kring det som händer i våra verksamheter och välkomnar era synpunkter och idéer för hur detta kan bli ännu bättre framöver."

         Man kan säga att Carema allt mer kommer karakteriseras av den gamle fattigstugan med Kommandoran i spetsen och där man spelar spel om de intagna istället för att ge dem mat. Men vi vet vad som hände Kommandoran… Varggropen. Det är dags för varggropen och Tabberas på Caremas äldreboenden.


Media: DN, DN2SVT, Ab, SvD, Exp, SR.
Bloggat: Ledarbloggen, Mary X Jensen på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , ,