20121112

Brister i samhället sänker Socialdemokraterna


Bristen på arbete sänker Socialdemokraterna. Bristen på trygghet sänker Socialdemokraterna. Bristen på god utbildning sänker Socialdemokraterna. Det är brister i det som vi anser vara viktigt i samhället, som lyfter krafter som vi motsätter oss. Det är när tryggheten inte längre finns omkring oss, det är lätt att peka vi och dom…

           Idag kom ännu en undersökning som visar att socialdemokraterna glada dagar med my partiledning är över. Sakta så sjunker siffrorna och det är inte helt av ondo om ni frågar mig. Vi kunde i slutet på förra veckan ta del av remissförslaget till nytt partiprogram och arbetet får en stor plats i det. Det är bra och en av grunderna för socialdemokratin. Men vi har stagnerat i att finna lösningar och kunna se de nya branscher som kommer och som kommer behöva nya stöd i form av utbildningar, infrastruktur.

          Vi ser hur Sverigedemokraterna i ett bristande samhälle lyckas föra ut sin vi och dom retorik. Men de har inga svar på hur vi ska kunna få mer arbete och utbildningar. Utan det handlar bara om att peka på gruppers vars fel det är.  Vi vet att slutenhet inte är en framgång och det är just öppenheten som varit en av Sveriges stora framgångar genom åren.

           En öppning som jag gillar är att LO nu lämnar socialdemokraterna och öppnar för att göra upp med regeringen. Det var den nyvalde LO-ordförande, Karl-Petter Thorvaldsson som gav den öppningen i gårdagens Agenda. Det är bra för LO främsta intresse måste vara att se till att deras medlemmar har arbete att gå till, ung som gammal. Att det nu sitter en borgerlig regering får inte hindra detta och även om en del tror det kan gynna den sittande regeringen så ger det en knuff på socialdemokraterna att inte sitta och passivt vänta i den fackliga rörelsen utan den måste åter vinna dessa röster. Vi kan se hur vi succesivt tappat dem under åren och ett skäl är att vi inte klarat jobben utan det har trott på löftena som moderaterna givit.

             Så nu hoppas vi på en bredd och högljudd debatt om partiprogrammet som kan ge fokus på politik och framtiden.

Media mm: Ab, Ab2, SvD, DN, SVT, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby