20130909

Den omöjliga folkomröstningen.

Läser idag resultaten av folkomröstningen om vården i Västerbotten. En fråga som man inte kan rösta om. Som att fråga ett barn om de vill ha glass? För vem vill inte ha mer vård, mer ambulans, när man känner en otrygghet sanna eller falsk är inte relevant. 

Folkomröstningar är en knepig fråga. Ett vapen från en opposition eller demokratins yttersta del. Svaret kommer skilja på vem som du frågar. För egen del ligger svaret i mitt emellan men samtidigt så är det ett sätt för politiken att dra sig undan det ansvar som väljarna givit dem. Ty varför ska man rösta om de ändå inte är de som man röstar på som bestämmer.

Men mitt huvudargument till att jag är tveksam till folkomröstningar är att det ofta är frågor som inte ryms i ett ja eller nej och att det finns komplicerade samband som inte är så lätta att vara för eller emot. Ett ja i ena änden kan få negativa konsekvenser i den andra. Landsting som idag har en vikande ekonomi och tvingas till drastiska beslut som det i Västernorrland kommer om man följer omröstningen få höja skatten eller skära ner på andra ställen. Detta väckt med att man också ska klara av att kunna hålla en säker kvalitet på vården gör en omröstning som denna mycket svår. Vem kan i de aktuella orterna driva nej-linjen?

Jag har själv varit i samma situation när den sittande socialdemokratiska majoriteten i Landstinget Kalmar län beslutade att lägga ner nattakuten i Vimmerby. Enligt proffessionen så var det inga medicinska problem då många av de åkommor som inkom fick åka vidare till Västervik då man inte klarade av det. Man talade till och med om att ett stopp i Vimmerby kunde försämra läget för patienten. Som parti ställde vi oss då bakom denna förändring. Men den lokala tidningen ville annat och chefsläkaren (gift med ledande oppositionspolitiker inom kristdemokraterna) vände och plötsligt så stod vi ensamma och när demonstration gick på stadens gator så radade vi upp och gick med. Jag var ny som första namn på valkretsens landstingslista och jag kom in men vi förlorade valet.

På mitt första landstingsfullmäktige så kom en motion från den gamla oppositionen, nya majoriteten upp om ett åter öppna nattakuten i Vimmerby. Kristdemokraten Anders Andersson som blivit landstingsstyrelsen ordförande och som var undertecknare av motionen försökte gömma den i ett besvarande om att stoppa in den i en utredning. Som nyvald oppositionskandidat gick jag upp och yrkade bifall på hans motion. Hade sett till att jag var först på talarlistan för att kunna sätta agendan på debatten. Anders Andersson var märkbart irriterad över utvecklingen. Jag drev frågan till votering som slutade med en för (jag) resten emot och socialdemokraterna och Vänsterpartiet la ner sina röster. Det blev ett spel för galleriet. Dock var det ingen folkomröstning men demonstrationer och namninsamlingar. Någonstans så visar det på skillnaden att sitta i majoritet eller vara en populistisk opposition. Jag vet att Alf Svensson som vid detta tillfälle var partiledare för KD påtalade att Kristdemokraterna i Kalmar län, med Anders Andersson i spetsen, agnade grovt för att vinna valet. Fyra år senare så tappade KD över tusen röster i valkretsen och fortfarande så finns ingen nattakut i Vimmerby och vad jag vet har ingen dött av det.

En av mina mentorer i politken är Inge Schultz pensionerad skattedirektör i Vimmerby och gammalt oppositionsråd för Socialdemokraterna. Han sa i ett tidigt skeende när jag kom in i politiken –man ska driva en oppositionspolitik som om man får makten i morgon ska man kunna genomföra den. Det är mitt rättesnöre i politiken. Att aldrig agna för grovt eller frestas ta billiga populistiska poäng.

Tillbaka till frågan om den aktuella folkomröstningen. Det är så lätt att vilja ha allt på alla ställen. Det är så lätt att frestas att ställa sig på den lokala opinionens sida utan att tänka på att man en dag kan få ansvaret i sitt knä och då tvingas genomföra det som är beslutat. Att som Anders Anderssom svika väljarna drabbar inte bara en själv utan ger också demokratin en knäck. ”Varför rösta då de ändå inte stå för det efter val”.

Avslutningsvis så måste politiken bli bättre på att förklara orsak och verkan. Det är en pedagogisk uppgift som vi inte mäktar med. Vidare så är det viktigt att vi står för de beslut som vi fattar. Ibland så belönas vi och ibland så får vi betala. Den representativa demokratin kan och ska utvecklas. För min egen del är inte folkomröstningar vägen att gå. Genom att demokratin bygger på politiska partier bör ansvaret ligga där. Att få partierna att gå i fas med den samtid som de är satta att verka i. Mitt eget parti är just i detta dilemma att väljarna inte känner att man ser dem i deras situation. Att kunna se det och utifrån det presentera en politik som hänger samman med ideologin och gör vardagen lite bättre. Till sist en råd till mina politiska kamrater. Om man är rak och ärlig så somnar man skönt, i alla fall jag…

Media mm: SVT, Ab, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,