20131212

Ikea och värderingarna

Ser via media att Ikea åter är i blåsväder. Ett företag som vill stoltsera med det svenska men klarar inte det när man lämnat landet. Vi minns de retuscherade bilderna från Saudiarabien och nu från Canada där arbetarna inte får ut sin lön. Enkelt så håller inte detta Ikea, jag kräver mer av er
När det tidigare kollektivavtalet löpte ut vid årsskiftet vägrade en stor majoritet av de anställda att skriva på det nya avtal som Ikea ville genomföra.Facket ansåg att avtalet innebar en rad försämringar i fråga om arbetstid, löner och möjligheterna att bedriva fackligt arbete.
Efter månader av förhandlingar stängdes arbetarna enligt facket av från sina arbeten i slutet av maj, och har sedan dess varit utan lön. Under tiden har Ikea anlitat ersättare – något som enligt facket strider mot arbetsrätten. (Källa Expressen)
När jag för ett år sedan var med på ett möte som partiet arrangerade så kom Ikea upp som det där företaget som man ville förknippas med. En stolthet som på något sätt så tydligt personifierande det svenska och ett företag som man var stolt över. Partimedlemmarna ville att partiet skulle vara som Ikea. Men idag så känns det inte lika lockande. Man skyltar med bokhyllan Billy och svenska köttbullar. Jag hade hellre sett att man skyltat med den svenska arbetsmarknadslagstiftningen och den svenska jämställdhetssynen än konflikter med arbetare som inte får ut sin lön eller bilder där kvinnan är ersatt med män. Visst ska man ta seden ditt man kommer, men man kan också spänna musklerna på områden och visa sitt stolta ursprung på mer sätt än Kalles kaviar i butiken.

Ikea är ett kommersiellt företag som har som uppgift att tjäna pengar åt sin ägare. Där skiljer sig inte företaget gentemot andra företag. Men hur man gör kan diskuteras. Enligt Expressen så rådet det delade meningar kring det som sker i Vancouver. Canada. Det känns dock märkligt att arbetsgivaren Ikea säger att de anställda strejkar när de är i det närmaste utestängda från sin arbetsplats och svartfötter är intagna. Det är här som de svenska värderingarna brister och frågan om var företaget står kommer på skam. Med försämrade villkor gälllande lön, arbetstid och möjligheter till att arbeta fackligt är det inte konstigt att de anställda protesterar.


Personligen så kräver jag mer av Ikea än det som sker i Canada. Med de värderingar som Ikea säger sig stå för så är inte försämrade rättigheter och villkor för sina anställda rätt väg att gå. Det finns en chans till tidig julklapp för de anställda i Vancouver passa på och ta den.

Media mm: Exp, Svd, DN,