20100912

Inför duellen. Ett val om samhället inte en femhundring.

Det är ett viktigt val som sker nästa söndag. Det är det ingen tvekan om . Det är ett val som pekar ut en ny färdriktning för Sverige. Oavsett vilket block man tillhör så hoppas jag man instämmer. Men att då som moderatledaren försöka få det till att det handlar om en femhundring är inte seriöst.


      Vi kunde se tendensen redan i den duell som utropad i TV4 debatten om ideologin. Medan Mona Sahlin beskrev en samhällsutveckling så tjatade moderatledaren Fredrik Reinfeldt om skatten. Det verkar som om han ikväll också ska försöka smita från att ge bilden av de moderata samhället. Jag förstår det enkelt. För om han pressas, för att ge sin bild på de samhälle han står för, så är det inget samhälle som väljaren vill ha. Det är ett samhälle som ökar istället för att minska klyftor. Ett samhälle som delar upp mellan vi som har jobb och de som inte har. Ett samhälle som inte ser arbetslöshet bland våra unga. Ett samhälle som tror att man blir frisk och arbetsför med hjälp av piskan.
 

      Mot detta står socialdemokratin med sina samarbetspartier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ett val som handlar om solidaritet mellan sjuka och friska. Ett val om valfrihet eller frihet.  Det är inget val om en femhundring utan ett val om samhällsbygget. Ska vi bygga vidare på folkhemmet eller riva detsamma

Idag kan man dessutom ta del av vårt batteri för at komma tillrätta med arbetslösheten. Vi visar att vi vill och vi vet att vi kan.
Ett brett rödgrönt jobbprogram
Sverige behöver fler jobb. Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Vi vill investera i det som gör Sverige starkt inför framtiden. Vi vill ge unga chansen att bidra till Sveriges framtid.

• Ta Sverige tillbaka till överskott. Vänd dagens underskott på 30 miljarder till ett överskott.
• Sverige ska bli världsledande på klimatomställning. Investera 100 miljarder i infrastruktur, kollektivtrafik och höghastighetsbanor. Behåll ROT-avdraget hela mandatperioden och utvidga det så att det även omfattar flerfamiljhus. Inför ett klimatavdrag för de hushåll som investerar i sin bostad och sänker energiförbrukningen med 30 procent. Nytt Klimatinvesteringsprogram – för att stimulera lokalt klimatarbete. Miljöteknik ska främjas.
• Sverige ska vara en ledande industrination – en ny industripolitik är nödvändig. Vi vill att Sverige ska vara en ledande industrination med en kunskapsintensiv tjänstesektor. Vi vill inrätta innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor. Direkt efter en rödgrön valseger vill vi inleda rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter inom industrin i syfte att ta fram ny branschprogram för kunskap, innovation och hållbarhet.
• Fler anställda i förskola, skola, vård och omsorg höjer kvaliteten. Under det senaste året har antalet anställda i välfärden minskat med cirka 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar. Högre kvalitet går inte att uppnå utan fler anställda i välfärden. Vi vill investera minst 12 miljarder mer i skola, vård och omsorg. Det gör att vi kan anställa fler lärare i grundskolan, anställda fler i förskolan och satsa på vård och omsorg.
• Rivstart mot ungdomsarbetslösheten. Avskaffa aktivitetsförbudet – ungdomar ska inte behöva vänta tre månader på att få hjälp till ett jobb. Inför ett ungdomsavdrag som gör det billigare att anställa arbetslösa ungdomar. Inför ett Ungdomslyft för långtidsarbetslösa ungdomar utan gymnasieutbildning och ett bredare Framtidslyft som ska omfatta fler grupper för att nå målet att alla ska ha en gymnasieexamen före 25 års ålder. Stärk ungas rätt till trygga anställningar.
• Förbättrade villkor för småföretag. Sänk socialavgifterna. Sänk momsen i restaurangbranschen och öka tillgången till riskkapital med en ny riskkapitalfond.
• Bygg bort bostadsbristen. Möt bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Vi har som mål att nyproduktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod ska fördubblas och att bostadsbyggandet senast 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året, varav en majoritet bör vara hyresrätter. Möjligheten att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och kostnader samt miljövänlig teknik.
• Tryggare jobb. Skapa en effektiv a-kassa som alla har råd att vara med i och som ger en rimlig inkomsttrygghet. Stärk arbetsrätten för att skapa trygga jobb och för rätten till fasta anställningar.
• Utveckling av kompetens – 44 000 utbildningsplatser. Vi vill bygga ut universitet och högskolor, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi vill förbättra utbildningen vid högskolan, genom satsningar på kvalitet och bättre karriär- och yrkesvägledning och bättre möjligheter till praktik.
• Jämställd arbetsmarknad. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Om inte frågan kan lösas avtalsvägen är vi beredda att lagstifta om rätt till heltid. Vi satsar en miljard 2011 och 2012 för att driva på utvecklingen i kommuner och landsting. Lönediskrimineringen av kvinnor måste bekämpas. Alla arbetsgivare med minst tio anställda ska vara skyldiga att årligen göra lönekartläggningar och jämställdhetsplaner.
• Förbättrad arbetsmiljö. Vi vill öka resurserna till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt arbetslivs- och arbetsmiljöforskning – inte minst forskningen om stress och belastningsskador.


Media: AB, AB2, SvD, SvD2 Ex, Ex2, SVT.
Bloggat: RödGrön skriver om jobben.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,