20101028

En mänskligare sjukförsäkring

Lästips: Dagen efter Mona Sahlin proklamerat en paus i det intensiva RödGröna arbetet kommer en debattartikel undertecknad av de fyra RödGröna ledarna samt de talespersonerna för sjukförsäkringsfrågorna. 


         Det visar på att vi inte kommer gå skilda vägar utan ha ett lösare samarbete. Det är en bra utveckling som jag tror är bra för våra tre partier. Men dagens debattartikel lyfter en viktigare fråga än det RödGröna samarbetet. Det är hur vi tar hand om våra sjukskrivna.

        Vi vet genom ett antal enskilda fall att sjukförsäkringen inte fungerar. Regeringen är splittrad i frågan då de tre småpartierna är villiga att se över de delar som skickar ut de sjuka ur försäkringen. Moderaterna håller hårdnackat emot och det är bara att beklaga. Att de tre RödGröna partierna nu sträcker ut en öppen hand för att få en bred lösning på sjukförsäkringsproblematiken är bra. Det finns med två konkreta frågor som de bland annat lyfter
I dag föreslår vi två förändringar av sjukförsäkringen som vi menar kan undan­röja de svåraste konsekvenserna.
För det första behöver dagens absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen omgående ersättas med en individuell bedömning. Givet­vis ska det vara tydligt att alla som kan ska komma tillbaka i arbete. Men det bör vara lika klart att människor som är sjuka och saknar arbetsförmåga ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
För det andra behövs en individuell prövning av arbetsförmågan som utgår från den sjukskrivnes situation, förutsättningar och möjligheter. Den individuella prövningen ska ersätta den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.
       Vi får nu se vad de vackra orden i valrörelsen var värda. Om det är någon av partierna i regeringen som kommer ta den utsträckta handen eller om de lyder bakom moderaterna.


Media: DN
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,