20101129

Solidariten börjar hos dig inte plånboken

Åter faller snön och finns det någon ände på det hela. En tröst är det vita oskuldsfulla landskapet som ligger där, utanför mitt fönster.  Det ger harmoni i en annars stökig kropp. Lämnar nu ledarvalen och går vidare med det politiska innehållet.

        Idag är vi ett antal från Öppna Kriskommissionen (Peter Andersson, Annika HögbergRoger JönssonStaffan LindströmClaes MuschkinMartin MobergRosmari Södergren, Anna VikströmJohan Westerholm) som skriver i Dagens Arena utifrån vår senaste rapport kring socialdemokratins idédebatt. Vi skriver bland annat
Socialdemokratins ideologi bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet. Rapporten pekar ut att detta behöver utvecklas för att gå i takt med vår samtid. Vi behöver ta steg för att kunna skapa ett modernt samhälle som bygger på solidaritet, rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. Ett sådant samhälle är en bra gåva till kommande generationer. Ett solidariskt samhälle bygger vi inte endast med en solidarisk finansiering av välfärden, solidariteten bygger lika mycket på egenansvaret. Ett egenansvar för att ta hand om sin hälsa framför att lasta ett system i onödan är ett exempel: Är det rimligt att genomföra ledoperationer på överviktiga utan att den enskilde lägger om kosten för att minska framtida belastningar på vården?
       Jag har varit inne på på den linjen tidigare hur vi med solidariteten måste lämna diskussionen som enbart gör det till en plånboksfråga eller stöd till tredje världen. Vi måste bygga en soliditet som innefattar egen ansvaret och förståelsen att mina handlingar berör min granne. Med det i bagaget så bygger det trygga samhället där vi känner ansvar för varandra och det gemensamma. Resan är inte enkel men den behöver påbörjas.
 

      Det finns mer att läsa i artikeln och jag misstänker att mina medskribenter kommer lyfta olika avsnitt så håll ögonen öppna på deras sidor så samt besök den Öppna kriskommissionen så ni kan ta del av vårt arbete, men viktigare bli del av det genom att lämna kommentarer så vi kan fortsätta utveckla socialdemokratin och det socialdemokratiska arbetarepartiet.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,