20100430

Skiten sitter kvar på kastaren! De RödGröna skiner!

Och efter gårdagen kom denna dag. Mungiporna i fortsatt uppåtläge,  som Peter Andersson uttryckte det på ett nydanande sätt "Yes we can" När vi levererar politik så återkommer väljarna.

         Det visar än en gång att väljarna inte är dumma utan går på politiken. Att man inte ser på billiga personangrepp. Att socialdemokratin tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu formulerar ännu en budget som ska stärka möjligheternas land. Vi bygger tillsammans ett samhälle som ska klara framtidens utmaningar.
        Med gårdagens lokala mätning kring sjukvården i Kalmar län gör dagens DN/Synovete att bilden förstärks. Som jag redan varit inne på så tror jag att det är den tydliga politiken som nu under en tid har presenterats på punkt efter punkt. Det är också nu bevisligen så att vi kan tillsammans oavsett vilken bild den borgerliga alliansen försöker måla upp. Och slutligen så fastnar inte smutsen på oss utan sitter kvar på den som försöker kasta.
Men som Johan Westerholm skriver:
* Valrörelsen kommer att bedrivas in i det sista, de som tror att vi kan fullfölja traditionen att ”helga valdagen” tror fel.
* Valrörelsen kommer att bli hård, vi har bara sett början på försök till smutsigaampanjmetoder och jag manar även mina partivänner till återhållsamhet.
* Valrörelsen kommer kräva att vi inte lämnar något åt slumpen, alla valarbetare måste vara väl inlästa på de underlag som finns i olika sakfrågor.
* Miljöpartiet kommer vara (M) huvudmotståndare vid sidan av (S). Miljöpartiet kommer även kunna räkna med attacker från (C) eftersom de attraherar precis de väljare som nu finner (MP) attraktivt, miljöengagerade ungdomar i storstäderna eller ”latte-liberaler”.
        Och det är bara att ställa sig bakom. Det är möjligen attt den kan förekomma lokala variationer om hur vi ska agera men grunden är att sista valarbetet sker 19.59.59 19 september 2010. Inte en sekund innan.