20110818

Sida vid sida, men inte med Alliansen...

Frågan är vem som ror?
"Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften". Så kan man ta del av texten i Staten och Kapitalet. Men det visar sig att så inte är fallet. Enligt en undersökning så har inte regeringen lyckats med sin uppgift. Att få en skola som möter arbetsmarknadens behov.

       "Sida vid sida tillsammans hjälps de åt Staten och Kapitalet"... Men är så fallet? Vi har idag en moderat styrd regering som tidigt gick ut med att drivkraften var kunskapen om näringslivet och att företagande var grunden för bygget av Sverige. Men nu efter snart 6 år vid makten och beslut tagna kring skolan så är man inte i hamn utan tvärt om så sitter inte Staten och Kapitalet i samma båt.

         Det är märkligt hur tidens tand förändras. Socialdemokraterna var ofta kritiserade för sitt umgänge med dåtidens ledande industrilister och hur man mötte industrins behov. Men med att sitta i samma båt kunde statliga beställningar få företag som Eriksson, ABB att växa fram och ta världsledande positioner med sina inovationer. Det fanns inom och finns i socialdemokratin en syn på vikten av företagande. Men där vi möjligen skiljer oss åt gentemot högern är att vi vill se till att företagen har bra villkor och justa spelregler. Medan högern ser mer till kapitalägarna/aktieägarna.

        Socialdemokraterna har dock en hemläxa att göra när det gäller småföretagarna. Mona Sahlin lyfte frågan men lyckades inte få den att landa helt. Det finns en medvetenhet om att det är en grupp som vi måste och finna lösningar på deras vardagsproblem. Vi förstår de stora men det är dags att vi nu tar med oss de små på resan framåt.

           Men tillbaka till regeringens misslyckade skolpolitik som inte främjar entreprenörer. Utifrån den undersökning som Svenskt näringsliv och Lärarnas riksförbund presenterar i dagens DN. Det visar på tydliga brister i den svenska skolpolitiken och jag tycker mig läsa att den kritik som idag presenteras ligger i linje med vad ni kunnat läsa denna blogg. Skolan går inte i takt med tiden och skulden ska inte läggas på den enskilde läraren utan på de styrande och i det här fallet så faller det på regeringen och då utbildningsministern som tror att skolan är en militärförläggning och inte en arbetsplats som gör våra unga redo för morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden.

Sida vid sida tillsammans hjälps de åt...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,